HEMAB skänker böcker till förskolor och skolor

I dagarna skickar vi ut boken Amanda undrar över el till alla privata och kommunala förskolor samt grundskolor årskurs 1-3 i Härnösands kommun.

Amanda undrar över el är en faktasaga i bilderboksformat för barn mellan ungefär 3 och 9 år. Alla klasser får varsin bok och förhoppningen är att väcka eller stärka barns intresse för teknik.

 

- I och med Skolverkets naturvetenskaps- och tekniksatsning i förskola och grundskola, finns ett ökat behov av läromedel för yngre barn som berör dessa ämnen. Genom att dela ut den här boken vill vi försöka bidra till att täcka en del av det behovet, säger Andreas Einarsson, Marknads- och kommunikationschef på HEMAB.

 

Det finns en gratis arbetshandledning till boken och det går även att köpa till en materialsats om man så önskar. Vi hoppas att böckerna ska inspirera till spännande samtal och diskussioner kring teknik mellan vuxna och barn.

Amanda ska titta på sin favoritfilm, när allt plötsligt blir tyst och svart. Det har blivit strömavbrott! Men varifrån kommer egentligen elen och varför försvann den just nu? Tillsammans med grannen Elinor ger sig Amanda ut och undersöker elens väg till hemmet.

Arbetshandledningen är kostnadsfri att ladda ner från www.svenskenergi.se.