HEMABs julgåva till viktigt lokalt projekt

Sedan flera år tillbaka har vi valt att med en julgåva stötta olika, behjärtansvärda lokala insatser. I år går den till...

... Ramviks IF och deras ambitiösa integrationsprojekt. Genom en rad olika aktiviteter vill initiativtagarna i föreningen öka integrationen i lokalsamhället.


För drygt ett år sedan inleddes projektet i samband med att ett stort antal asylsökanden kom till Utansjö och Veda. Projektet omfattar flera olika aktiviteter som syftar till att öka integrationen i samhället. Det ger barn och unga en möjlighet till meningsfulla aktiviteter och samtidigt möjliggör det en breddning av rekryteringsbasen för föreningen.


- Detta integrationsprojekt har bara vinnare, säger Hans Rosengren, ordförande i Ramviks IF och en drivande kraft i projektet.


Med ökad integration följer minskade konflikter till förmån för acceptans och respekt. Grunden ligger i idrottsrörelsen, som föreningen menar är den optimala grunden för ett integrationsarbete riktat mot barn och ungdomar.


Förutom det ekonomiska stödet som Ramviks IF får för att genomföra aktiviteter erbjuder vi även studiebesök för asylsökanden och engagerade ortsbor.


Några av projektets aktiviteter:

  • Idrott efter skolan för årskurs 1-6, två gånger i veckan.
  • Fotbollsträning för unga 14-21 år, en gång i veckan.
  • Aktivitetsdagar med skidåkning där asylsökanden och ortsbor bjuds in.


Bland tidigare organisationer som mottagit vår julgåva kan nämnas Föräldrar på stan, Röda Korset och Tjejjouren Gaia.