HEMABs bredbandsprojekt beviljas bidrag

Idag är vi extra glada på HEMAB. Vårt projekt ”Mobilisering av bredband på landsbygden i Härnösands kommun” är nu beviljat från Jordbruksverket som det första beslutet inom Lokalt ledd-utveckling i Sverige!

- Det är jätteroligt att vi som första projekt inom Leader i Sverige får beviljat bidrag för vår satsning på bredbandsutbyggnaden på landsbygden i kommunen, säger Linda Johansson, Utvecklingschef på HEMAB. Nu kan vi påbörja planeringen på riktigt för att kunna påbörja mobiliseringsarbetet efter sommaren. Tillgången på bredband på landsbygden är väldigt viktig för en levande kommun med tillväxt och framtidstro.


Det fullständiga namnet på HEMABs projekt är "Att mobilisera boende, företagande och föreningar på landsbygden i Härnösands kommun till att ansluta sig till fiberbredband och skapa förutsättningar för en kostnadseffektiv utbyggnad." Projektets mål är att få in 800 intresseanmälningar i områden på landsbygden där det utan någon form av ekonomiskt bidrag inte är lönsamt att bygga ut fiberbredband.


- Vi tycker det är mycket viktigt att insatser görs för att tillskapa fiberbredband även på landsbygden, säger Johansson. Genom det här projektet skapar vi förutsättningar för fiberutbyggnad i områden där en utbyggnad sannolikt skulle vara svår utan stöd.

 

Bidraget avser personella resurser och inte investeringar, det vill säga de nu beviljade pengarna medför ingen omedelbar förändring i möjligheten att få bredband snabbare.

 

Jordbruksverkets beviljande av detta projekt är mycket positivt och lite av en förutsättning för det omfattande planeringsarbetet som behövs för en klok utbyggnad av fiber.


Nu har vi resurser att arbeta för att få till ännu större intresse samt fler och bättre ansökningar, det vill säga stötta i det redan pågående arbetet att samla in intresseanmälningar och aktivt bidra i bidragsansökningar och samordning. Det är ett ytterst viktigt arbete och mål för att få acceptabel ekonomi i den stundande utbyggnaden.


- Härnösands kommun och ServaNet är nära och mycket viktiga samarbetspartners för att vi ska komma framåt och i mål med detta arbete, säger Johansson.


Läs mer om projektet och Leader i vår tidigare nyhet