HEMABs årsredovisning för 2009

Vid årsstämman 8 april fastställdes årsredovisningen för 2009.
Klicka på bilden nedan för att öppna den i pdf.

Samtliga årsredovisningar finns i digitalt format under rubriken "Om oss" i vänstermenyn. Klicka dig vidare via "Broschyrer & Informationsblad".

Årsredovisningens framsida. Klicka för att öppna hela dokumentet.

Årsredovisningens framsida. Klicka för att öppna hela dokumentet.