HEMAB samordnar satsning på laddstationer

Under 2015 har Härnösand fått både en laddstation för elbilar och en tankstation för fordonsgas. I båda etableringarna har HEMAB haft en ledande roll. Nu har vi fått i uppdrag av Härnösands kommun att utveckla en infrastruktur för laddning av elfordon.

– Det här är ett roligt och spännande uppdrag för oss. HEMAB har både kompetens och kontakter för att ta fram en helhetslösning, säger Linda Johansson, Administrativ chef på HEMAB.


Ny infrastruktur

Uppdraget innebär att HEMAB i samverkan med kommunen och Härnösandshus ska utreda hur infrastrukturen för laddning av elfordon ska utvecklas. Idag finns det laddstationer vid Resecentrum och vid Coop Forum. Om marknaden för elbilar ska kunna växa behövs lösningar för hur härnösandsborna ska kunna ladda sina elbilar på jobbet eller på sin parkeringsplats om man bor i lägenhet.


– Här blir Härnösandshus en viktig aktör, men uppdraget handlar inte bara om att sätta upp stolpar. Det handlar om en helt ny infrastruktur där vi måste se till att Härnösand sitter ihop med resten av regionen, säger Johansson.


En viktig samarbetspartner är organisationen BioFuel Region som koordinerar initiativ för energiomställning i de fyra nordligaste länen. Visionen är att norra Sverige ska blir en världsledande region i omställningen till ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart samhälle.

 

Ett samordnande ansvar

En annan del i utredningsuppdraget blir att hitta möjligheter till extern finansiering.


– Vi tittar bland annat på Klimatklivet, en satsning från regeringen som ger stöd till lokala investeringar som minskar utsläppen av växthusgaser, säger Linda Johansson.


HEMAB har i sitt ägardirektiv ett uppdrag att engagera sig i utvecklingsarbete som stöder utveckling av nya energilösningar och ger inspiration för nytänkande i hållbarhetsfrågor.


– Nu får vi dessutom ett samordnande ansvar i kommunen för laddinfrastruktur och det känns positivt att våra ägare ger klimatfrågan ytterligare prioritet, konstaterar Johansson.


Under januari 2016 ska en första rapportering av projektet göras till kommunstyrelsen.

Härnösands första laddstation invigdes i januari 2015. Nu tar kommunen nästa kliv mot en utvecklad laddinfrastruktur.