HEMAB Qraftsamlar kring inkluderande ledarskap och företagskultur

Qraftsamling är ett återkommande, årslångt förändrings- och ledarprogram som drivs av Energiföretagen Sverige. Den 27-28 augusti samlas årets deltagare på Härnösand Energi och Miljö, som tillsammans med Ellvio och Göteborg energi står värd denna omgång.

Det huvudsakliga syftet med programmet är att öka hela energibranschens, och de enskilda företagens, förmåga att attrahera och behålla de bästa talangerna oavsett ålder, kön och bakgrund i övrigt.

Målet för 'Qraftsamling 2019' är att öka andelen kvinnliga chefer, kvinnor under 30 år samt medarbetare med utländsk bakgrund.

Nytt för årets Qraftsamling

Nytt för i år är det omvända mentorskapet, där yngre medarbetare med utländsk bakgrund ska vara mentorer till deltagarna. Syftet är att dessa ska bidra med nya perspektiv och idéer som ifrågasätter normer och strukturer som tas för givna.

Linda Eriksson, Redovisningsansvarig på HEMAB, deltar i programmet för HEMABs räkning.

- Qraftsamling är ett spännande sätt att utveckla nya synsätt på hur det är att jobba som kvinna i energibranschen, säger Linda Eriksson. Att dessutom ha en yngre mentor som med sin bakgrund har andra erfarenheter med sig, ger såklart ett ännu bredare perspektiv på det.

Ledarskap och företagskultur

Varje träff har olika fokusområden och denna gång är det inkluderande ledarskap och företagskultur som står på agendan.

- Att arbeta med företagskultur och inkluderande ledarskap är så viktigt för utveckling av företag idag. Målet är alltid att medarbetarna ska känna hur viktiga de är för verksamheten och att var och en ska känna att hen utifrån sina styrkor och bästa förutsättningar kan, får och vill bidra till en allt bättre verksamhet, säger Lena af Geijerstam Unger, vd HEMAB.

Varje omgång av Qraftsamling brukar bestå av omkring fem träffar över ett år.

Här kan du läsa mer om tidigare träffar under året.

https://www.hemab.se/nyhetsarkiv/arkivnyheter/kvinnoqraftochmangfaldpahemab.5.14a7ea301682f22daaeadf83.html Länk till annan webbplats.

https://www.energiforetagen.se/medlemsnyheter/2019/januari/sa-kraftsamlar-energibranschen-for-okad-jamstalldhet-och-mangfald/ Länk till annan webbplats.

https://www.energiforetagen.se/pressrum/nyheter/2019/mars/energiforetagen-sverige-staller-sig-bakom-globalt-jamstalldhetsinitiativ/ Länk till annan webbplats.