HEMAB prisat av Energimarknadsinspektionen

Torsdag 10 november emottog HEMAB diplom från Energimarknadsinspektionens Generaldirektör Yvonne Fredriksson för bästa ansökan om intäktsram enligt den nya elnätregleringsmodellen för åren 2012-2015.
Bland Sveriges 180 elnätsföretag lyftes HEMABs ansökan om intäktsram i den nya elnätregleringen fram som den bästa.

Energimarknadsinspektionens tillkännagivande av vinnaren och överlämnade av ett diplom skedde i samband med Elnätsdagarna i Stockholm.

Energimarknadsinspektionens motivering:
Härnösand Elnät AB har på ett förtjänstfullt sätt visat kunskap om kraven i den nya regleringen i sin motivering till yrkad intäktsram.

- Jag känner mig stolt och glad över utmärkelsen, säger HEMABs vd Ingemar Forzelius. Våra medarbetare har arbetat stenhårt med ansökan för att på bästa sätt förklara våra strategier med att hålla låga priser, men samtidigt skapa ekonomiskt utrymme för att klara ekonomin på ett bra sätt.

- Energimarknadsinspektionens uppdrag att ta fram en ny regleringsmodell för alla elnätsföretag i Sverige kan inte ha varit lätt, säger Forzelius. Jag tror att vi genom våra frågeställningar och dialog bidragit till att viktiga aspekter för branschen lyfts fram till myndighetens kännedom. Jag vet i alla fall att vi lärt oss mycket under resans gång och bevisligen verkar vårt arbete ha varit uppskattat, säger Forzelius.

Ställföreträdande affärsområdeschef Per Mellberg vid Härnösand Elnät AB var på plats i Stockholm och tog emot utmärkelsen av Generaldirektören.