HEMAB och norska Statkraft inleder samarbete inom elförsäljning

Statkraftkoncernen blir samarbetspartner när HEMAB återstartar elförsäljningen under hösten 2017. Kunder kan redan nu vända sig till HEMAB och anmäla intresse för att teckna elavtal med leverans av lokalproducerad el från Härnösand.

Lokalproducerad, hållbar el från förnybara källor

Att det är norska Statkraft som blir partner innebär inte att det är norsk el som ska säljas av HEMAB.

- De som tecknar elavtal med oss kommer att få lokalproducerad, förnybar el från våra egna vindkraftverk och vårt eget biobränsleeldade kraftvärmeverk i Härnösand, säger affärsområdeschef Andreas Einarsson. Vårt mål är att gå igång med leveranser 1 januari 2018, men redan nu kan man anmäla sitt intresse till oss om att teckna elavtal.

Alla kostnader på samma faktura

Planeringsarbetet med mål att HEMAB ska starta elförsäljning igen har pågått en längre tid.

- Vi har utvärderat flera tänkbara samarbetspartners och till slut stod det klart att Statkraft är både ekonomiskt och utvecklingsmässigt mest intressanta för oss, säger vd Lena af Geijerstam Unger. Nu stundar en period av intensivt arbete att komma igång med utbildning samt upprättande av administrativa system och rutiner för bland annat försäljning och fakturering.

HEMAB ska bedriva försäljning av färdiga elavtal med alltid aktuella marknadsmässiga priser på lokalproducerad förnybar el från Härnösand. HEMAB ska inte själva bedriva handel på elbörsen, därför behöver HEMAB en stark partner som ansvarar för det.

- Statkraft kommer att sköta all handel och förpackning av elkontrakt på ett sådant vis att vi kan erbjuda olika avtalstyper baserade på vår egenproducerade förnybara el till privatpersoner och företag som vill köpa sin el av oss och få kostnaden på samma faktura som våra övriga tjänster, säger Einarsson.

Genomtänkt samarbete för lyckad etablering

- Vi är mycket glada över att HEMAB har valt oss som leverantör och samarbetspartner. Statkraft kommer att arbeta tillsammans med HEMAB för att HEMAB skall lyckas i etableringen av sin nya verksamhet, säger

Per Rosenqvist, vd för Statkraft Financial Energy AB.

Elförsäljningsverksamheten kommer att drivas i ett eget bolag, HEMAB Elförsäljning AB, som kommer att vara ett dotterbolag till Härnösand Energi & Miljö AB med minoritetsdelägande av Härnösandshus AB och Härnösands Kommunfastigheter AB.

- Ägandet är en naturlig utveckling av de samarbeten vi redan idag har inom kommunkoncernen avseende elinköp, säger af Geijerstam Unger. Styrelsens sammansättning kommer att återspegla ägandet och i förslaget till bolagsbildning finns dessutom en styrelsepost för en extern expertkompetens vilket vi hoppas på ska gå i lås.

Kontaktpersoner

För mer information är du välkommen att kontakta:

Andreas Einarsson, affärsområdeschef Elförsäljning HEMAB, andreas.einarsson@hemab.se, 070-657 75 26

Lena af Geijerstam Unger, vd HEMAB, Lena.afGeijerstamUnger@hemab.se, 070-388 47 02

Per Rosenqvist, vd för Statkraft Financial Energy AB, 073-407 77 25, per.rosenqvist@statkraft.com

Tummen upp för start av elförsäljning i höst - Lena af Geijerstam Unger och Andreas Einarsson

Anmäl ditt intresse redan nu för att teckna elavtal med lokalproducerad förnybar el med leveransstart 1 januari 2018.