HEMAB nyanställer och satsar på forskning inom digitalisering som ska öka kundnyttan

HEMAB satsar på ett forskningsprojekt inriktat mot digitalisering, projektet ska bidra till att skapa framtida möjligheter och förbättringar för främst kunderna men även den egna organisationen.

– Genom att tillsammans med andra företag satsa på forskning så får vi möjlighet att på sikt skapa nya produkter, processer och tjänster som i slutändan kommer både oss och kunderna till nytta. Säger Jonathan Grip, Chef på utveckling & projekt.

En del av projektet innebär att det ska utvecklas en prototyp av en digital plattform som ska göra det möjligt för kunderna att själva att bevaka, styra och förutsäga sin energianvändning. Funktionerna skulle innebära att kunden själv kan styra sin energiåtgång och spara både på miljön och plånboken.

En annan viktig del av projektet innebär att man genomför experimentella studier och validerar olika maskininlärningsprocesser och dataanalysverktyg för att kunna optimera resursfördelningen för verksamheter inom vatten, el, fjärrvärme och återvinning. Genom att utveckla ett simuleringsverktyg så ska HEMAB få möjligheten att göra kvalificerade förutsägelser av hur systemen kan påverkas under olika förhållanden.

– Vi står inför stora klimatförändringar med potentiellt stora påfrestningar på våra system, de simuleringar som vi kan validera inom detta projekt möjliggör att vi eventuellt kan upptäcka svagheter och brister i våra system innan de sker säger Grip.

Nyrekrytering

Projektet påbörjas till hösten och redan nu har rekryteringen av en lämplig projektledare påbörjats, beroende på kunskaperna hos personen som tillsätts så kan projektet få möjlighet att fokusera särskilt mycket inom vissa områden.

– En stor del av projektet handlar om att vara drivande i den framtida utvecklingen av företaget så naturligtvis är det viktigt att vi hittar någon som är väl insatt när det kommer till utveckling inom just digitalisering Säger Grip.

Om projekt SIKT

Projektet SIKT har en total budget på ca 36Mkr och beviljats stöd från Strukturfondspartnerskapet Mellersta Norrland på ca 18Mkr, regionalt stöd om ca 7,5 Mkr från Region Västernorrland samt 150 tkr från Härnösand, Kramfors respektive Sollefteå kommun. Deltagande företag står för ca 10 Mkr. HEMABs del av den totala projektbudgeten är totalt ca 2.1Mkr.

Övriga företag som deltar i SIKT är:

  • 2MA
  • Absolicon
  • Dockstavarvet
  • Elpress
  • Gerdins Cutting Technology
  • Logosol
  • Thermotech
  • Xavitech
Jonathan Grip, chef på utveckling och projekt.

"Vi ska utveckla framtidens lösningar" - Jonathan Grip, chef på utveckling och projekt.