HEMAB nattvandrar på Lucia

Årets julgåva från HEMAB går till Vuxna på stan, vars verksamhet syftar till att skapa bra relationer till ungdomar genom omtanke och vuxna värderingar. Förutom en ekonomisk gåva på 10 000 kronor kommer även personal från HEMAB delta i nattvandringen.

Vanligen betalar Vuxna på stan en summa till de som ställer upp som vuxna förebilder i natten. Förutom vår ekonomiska bidrag ställer medarbetare från HEMAB självklart upp utan kostnad på nattvandringen den 13 december. VD Lena af Geijerstam Unger är en av de som kommer följa med och vandra i Luncianatten.

 

- För mig känns det självklart att vara med. Att skapa trygga och bra relationer med ungdomarna, som leder till sunda värderingar är något alla vi vuxna behöver ta ansvar för, konstaterar Lena.


Läs mer om nattvandring

Är du också intresserad av att delta i en nattvandring och bidra till lugn och trygghet i Härnösand? Gå in på Vuxna på stans webbsida Länk till annan webbplats. och läs mer!