HEMAB medlem i Prisdialogen

Vi har beviljats inträde i Prisdialogen – mellan kunder och fjärrvärmeföretag. Prisdialogens främsta syfte är att stärka kundens ställning och skapa större insyn och ökad dialog mellan kunden och leverantören av fjärrvärme.

- Som kund till oss kan du förvänta dig en rimlig, förutsägbar och stabil prisändring på fjärrvärme. Du kan också förvänta dig dialog kring prisändringar och insyn i prissättning och prisändringar, säger Marcus Tärnvik, affärsområdeschef Fjärrvärme.

- Varje år bjuder vi in alla våra kunder, såväl privatkunder som företagskunder till träffar. Nästa tillfälle blir i december, berättar Tärnvik. Som medlem i Prisdialogen följer vi självklart dess regler och arbetsmetod.

Om Prisdialogen

  • Prisdialogen är framtagen av Riksbyggen, SABO Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag och Svensk Fjärrvärme för prövning av prisändring på fjärrvärme.
  • Syftet är att stärka kundens ställning, att åstadkomma en rimlig, förutsägbar och stabil prisändring på fjärrvärme. Modellen ska också bidra till ett ökat förtroende för fjärrvärmeleverantörernas prissättning.
  • Den innefattar både lokal dialog och central prövning av prisändring på fjärrvärme.

Mer om Prisdialogen

Läs gärna mer på www.prisdialogen.se Länk till annan webbplats.

Kontaktperson

Vill du veta mer om vårt arbete i Prisdialogen är du välkommen att kontakta Marcus Tärnvik, affärsområdeschef Fjärrvärme, 0611-55 75 40, marcus.tarnvik@hemab.se