HEMAB-medarbetare blir experter på vindkraft

Service och skötsel av vindkraftverk är ett område som flera HEMAB-medarbetare nu får fördjupade kunskaper inom, genom en specialistutbildning i Tyskland. Det innebär att vi, i ännu högre utsträckning, kan serva våra egna vindkraftverk och framöver även erbjuda andra företag den sortens service.

Det är Johan Hägglund, till vardags produktionstekniker, och hans kollegor Erik Olofsson och Mikael Alenius, till vardags elmontörer, som fått möjligheten att bli experter inom detta område.


På söndag reser de till Hamburg, Tyskland för att delta i den andra och sista delen i utbildningen: ”Service Training Nordex Control 2” i Nordex regi, tillsammans med deltagare från flera olika länder.


De medarbetare som nu utbildas är också de enda på HEMAB som har höghöjdsintyg för att kunna utföra arbeten högt uppe i ett vindkraftverk.

HEMABs medarbetare Johan Hägglund och Mikael Alenius reser till Tyskland för specialistutbildning inom vindkraftområdet. Foto: Lina Landell

HEMABs medarbetare Johan Hägglund och Mikael Alenius reser till Tyskland för specialistutbildning inom vindkraftområdet. Foto: Lina Landell