HEMAB lanserar nytt sponsringsupplägg

Hållbarhetssponsring och HEMABs drömfond – nu uppmanar vi föreningar att söka.

HEMAB har under många år varit en aktiv del av Härnösands föreningsliv med sponsring av både idrott och kultur. Detta har bland annat lett till att föreningar och arrangemang kunnat växa och utöka sin verksamhet, vilket inte minst barn och ungdomar haft stor glädje av.

Nu instiftas ett helt nytt upplägg för sponsring: Hållbarhetssponsring och HEMABs drömfond.

I och med det nya upplägget blir vårt sätt att arbeta med sponsring mer tydligt och transparent, säger Fredrik Olsson, sponsringsansvarig på HEMAB. Nu får föreningarna något mer konkret att arbeta utifrån tillsammans med oss vilket har efterfrågats.

Hållbarhetssponsring

I korthet går Hållbarhetssponsringen ut på att föreningar ansöker om sponsring genom att ge förslag på en insats som spar på jordens resurser och välkomnar mångfald och gemenskap – allt inom hållbarhetens tre områden; miljö, ekonomi och socialt.

Vi har inga skarpa gränser för vad en hållbar insats är, utan ser fram emot många kreativa förslag, säger Fredrik Olsson. Jag kan tänka mig att en idrottsförening investerar i en miljönyttig åtgärd vid sin anläggning eller anordnar ett evenemang där människor i något slags utanförskap bjuds in. Endast fantasin sätter gränser!

HEMABs drömfond

Den andra delen i det nya upplägget är HEMABs drömfond. Här kan föreningar söka bidrag till exempelvis utrustning, deltagar- eller medlemsavgifter för medlemmar som saknar egna ekonomiska medel.

Vi tycker att det är viktigt att så många som möjligt kan ta del av det rika utbud av aktiviteter som Härnösands föreningsliv erbjuder, säger Fredrik Olsson. Vi vill inte att den enskilda familjens privatekonomi ska behöva begränsa barns utövande av exempelvis idrott eller kultur och vi hoppas att drömfonden ska möjliggöra för fler att delta.

– Nu uppmanar vi föreningar att söka, säger Olsson. Ansökningsförfarandet består av ett enkelt formulär här på vår webbsida och där kan man lösa mer om vilka riktlinjer som finns för både Hållbarhetssponsringen och HEMABs drömfond. Sista dag för att söka Hållbarhetssponsring den här omgången är den 30 november medan drömfonden går att söka löpande.

Läs mer

Här hittar du all information kring vårt sponsringsupplägg och formulären för ansökan. Länk till annan webbplats.


Skidbacke med HEMAB-rygg

Vid Vårdkasen anordnas varje år familjedag tillsammans med Härnösands alpina.

Fredrik Olsson vid Härnösands stadsfest

Fredrik Olsson, sponsringsansvarig, tror att det nya upplägget kommer leda till att fler får ta del av det föreningarna har att erbjuda.