HEMAB klättrar uppåt i kundnöjdhet

I en nyligen avslutad mätning av kundnöjdhet (NKI) har cirka 1000 kunder bidragit med sina betyg och åsikter kopplat till HEMABs verksamheter. Resultatet visar på en ny högstanivå av kundnöjdhet.

Resultatet är oerhört glädjande, dels det stora intresset i att delta i undersökningen och hjälpa oss att bli bättre men även resultatet som sådant. Säger Andreas Einarsson, chef Kommunikation och externa relationer på HEMAB. Vi hade även 300 kunder som bad att få bli kontaktade så vi planerar att återkoppla till dem under hösten.

HEMAB genomför vartannat år en nöjdhetsundersökning bland sina kunder som ett led i sitt förbättringsarbete. Enkäten består av cirka 80 frågor om företaget och dess enskilda arbetsområden. Ett glatt övergripande resultat var att Nöjd Kund Index (NKI) förbättrades för tredje mätningen i rad.

För att kunna ständigt förbättra oss är det väldigt viktigt för oss att genomföra kundnöjdhetsmätningar, kundernas nöjdhet med HEMAB är den viktigaste faktorn vi har att gå efter när vi utvärderar vårt arbete säger Einarsson.

Ett hållbart HEMAB

I undersökningen så ställdes också en serie frågor om hållbarhet inom miljö, ekonomi och social hållbarhet. Frågor som om huruvida HEMAB bidrar till en positiv utveckling i Härnösand, om HEMAB bidrar till lärande i skolan eller om HEMAB bidrar till ett samhälle med mångfald. Även i dessa kategorier så har HEMAB förbättrat sig.

– Visst värmer det lite extra när vi har fått ett högre betyg i samtliga av dessa kategorier, när kunderna ger oss det här betyget är det ett kvitto på att vårt arbete gör skillnad säger Einarsson.

Vi vill vi tacka alla kunder som bidrog till att svara på undersökningen och deltog med just sina åsikter, som alltid är det kunden som står i fokus och vi är glada att vi uppfyller era förväntningar. Nu kommer vi att utvärdera samtligt material så vi kan bli ännu bättre i framtiden.

Ett diagram