HEMAB investerar 6,4 miljoner i Geresta

Projektets syfte är att förbättra leveranssäkerheten för kunder som får sin el via fördelningsstationen i Geresta.
Ett planerat elavbrott genomförs fredag den 15 oktober kl 14-15.30. Orsaken till elavbrottet är att ny modern utrustning installeras. Den nya utrustningen är bättre på att koppla ifrån felställen automatiskt. Detta innebär i sin tur att risken för onödiga bortkopplingar av kunder vid elavbrott minskar. Tack vare åtgärden kommer färre antal kunder att drabbas vid specifika fel, exempelvis avgrävda kablar.

Det planerade elavbrottet berör 1500 kunder i områdena Norra och Södra Brännan, Eriksdal, Geresta, Stenhammar, Prästjorden, Gånsviksdalen, Solumshamn, Nickebostrand och Gånsvik samt andra delar av Härnön.

— Vi har arbetat intensivt med omkopplingsplanering för att begränsa antalet kunder som berörs av elavbrottet vi behöver göra, säger driftchef Per Mellberg. För cirka 1500 av kunderna som normalt får sin ström via transformatorstationen i Geresta lyckas vi undvika elavbrottet, men ungefär lika många kommer tyvärr att drabbas.

Samtliga berörda kunder kommer att få information via avisering till sin postadress.

— Vi har haft personlig kontakt med de flesta företag som berörs och för bensinstationen på Brännan arbetar vi med att finna en reservkraftlösning, säger Mellberg. Som mest arbetar samtidigt 10 personer med projektet.

Vid valet av tidpunkt för planerade elavbrott beaktas många olika parametrar såsom, antal kunder som sannolikt är i sina hem, företag med verksamheter som drabbas, kostnad för entreprenörer, kostnad för eventuell reservkraft, drabbas tredje man och så vidare.

— Ett planerat elavbrott kan aldrig ske vid helt rätt tillfälle, bara vid bättre eller sämre tidpunkter, säger Mellberg. Vi förstår att detta är en olägenhet för många, men jag vill framhålla det goda syftet, nämligen att vi förbättrar elnätet, säger Mellberg.

Fakta:


Hösten 2010 moderniseras fördelningsstationen i Geresta. Stationen byggdes i början av 1970-talet och är en av åtta fördelningsstationer inom Härnösand elnäts elnätområde, ett område som på ett ungefär motsvarar kommungränserna. Vid fördelningsstationen i Geresta omvandlas högspänning 130 kV (kilovolt) i regionnätet ned till 10 kV, vilken fördelas vidare ut till mindre elnätstationer i lokalnätet i Härnösand. Cirka 3000 kunder på Härnön får sin el från Gerestas fördelningsstation. Ombyggnaden är en del av arbetet med att utveckla och modernisera elnätet för att göra det mindre störningskänsligt.

Samtidigt som 10 kV ställverket i transformatorstationen byggs om till ett modernt och personsäkert ställverk uppgraderas kontrollutrustningen som ska upptäcka och koppla bort fel i elnätet. Det går inte att bygga om elnätet så att fel aldrig inträffar men med modern och tillförlitlig kontrollutrustning kan fel lokaliseras och kopplas bort snabbare.

HEMABs målsättning är att göra så få elavbrott som möjligt i ombyggnads- och förbättringsprojekt.