HEMABinfo nummer 4, 2012

Läs om hur användningen av spillvärme kommer att öka i vinter eller det faktum att Sundsvalls matavfall framöver kommer att tas om hand i Härnösand. Dessutom hur vi i Härnösand gynnas av HEMABs låga priser.

HEMABinfo nr 4 distribueras till alla kunder som fripassagerare med fakturan (11 december cirka) eller genom direktadresserat utskick med Posten. En del lägenheter i hyreshus får den direkt i brevlådan tack vare Härnösands orienteringsklubb. Trevlig läsning!

HEMABinfo nummer fyra delas ut till alla hushåll och företag före jul med start 11 december. Klicka på bilden för att öppna en pdf av HEMABinfo nr 4 2012.