HEMAB inbjudna till regeringen

Under torsdagen gästar HEMAB Rosenbad för att ge vår input kring förslaget om nya regler för intäktsramar på elnätsmarknaden.

Det är med anledning av de nya reglerna som Energimarknadsinspektionen (Ei) föreslagit som sex mindre elnätsföretag bjudits in till energi- och samordningsminister Ibrahim Baylan för en hearing. Han har redan träffat de större aktörerna men nu har det alltså blivit dags att höra vad bland annat HEMAB har att säga.

Det är så klart hedrande och roligt att vi får chansen träffa ministern och visa på att det går att bedriva en ansvarsfull elnätsverksamhet utan vinstmaximering, säger Per Mellberg AO-chef Elnät.

Regleringar som skyddar konsumenterna

Eftersom elnätsmarkanden är ett naturligt monopol krävs tydliga regler som skyddar konsumenterna mot orimliga prishöjningar. De gällande intäktsramarna för elnätsföretagen, som är det konkreta konsumentskyddet, har beslutats av Ei för perioden 2016–2019. Utöver denna periods reglering har många företag även tagit ut den ökning av intäktsramen som ett flertal domstolsprocesser resulterade i förra perioden – HEMAB är inte ett av dessa företag.

– Vi ser att elnätspriserna ökat markant även i vårt närområde men vi på HEMAB har haft en väl fungerande lågprisstrategi utan att för den skull tumma på underhållsarbeten och långsiktiga investeringar, säger Per Mellberg. Vi har full förståelse för att regeringen vill åstadkomma en förändring av regelverket. Det är dock väldigt viktigt att inte pendeln slår för hårt åt andra hållet så att även vi som bedrivet en ansvarsfull prisstrategi drabbas.

En prisfilosofi som ger avtryck

HEMAB är det enda av de inbjudna företagen som är norrlandsbaserat vilket Per Mellberg ser som en fjäder i hatten.

Vår strategi om att hålla låga priser utan att ge avkall på underhåll och investeringar verkar ha givit avtryck eftersom miljö- och energidepartementet valt att bjuda in just oss, säger Mellberg. Visst blir man både stolt och hedrad över att som relativt litet företag få träffa den högst ansvarige politikern – det ska bli jättekul att få chansen att berätta om hur vi bedriver vår verksamhet och hur vi bidrar till Härnösands utveckling.

Per Mellberg, AO chef Elnät, ser fram emot att få träffa Ibrahim Baylan.