HEMAB i försök med ny rengöringsteknik

Den här veckan provar HEMAB en helt ny teknik med kolsyreisblästring för rengöring av nätstationer.

Det nya sättet att rengöra nätstationerna är innovativt och bygger på en revolutionerande teknik, säger Krzysztof Lukaszewicz, underhållstekniker på HEMAB. Det känns roligt att vi på HEMAB blir de första, mig veterligen, i Norrland som får testa den nya metoden.

 

Ny teknik ger säkrare arbetsmiljö

Att det samlas smuts och avlagringar i våra nätstationer är fullt naturligt och HEMAB har sedan tidigare arbetat systematiskt med att göra rent dessa. För att upprätthålla störningsfria leveranser har olika metoder provats där rengöringen sker med stationerna spänningssatta. Detta medför vissa risker och kräver specialkompetens för att utföras på ett säkert sätt.

 

Nu har ett nytt tillvägagångssätt utvecklats som går ut på att man rengör stationerna med kolsyreis. Metoden innebär att man blästrar stationerna med torris, det vill säga små tunna ispellets. Dessa expanderar sedan 600-700 gånger i storlek, övergår från fast form till gas och bryter därmed upp smutsen. Blästringen innebär att våra tekniker inte behöver komma i kontakt med de strömförande delarna vilket medför en tryggare arbetsmiljö.

 

Metoden som väcker intresse

Testet pågår under vecka 48 på fyra stationer och resultatet ska sedan utvärderas. Krysztof har höga förväntningar på resultatet.

Jag tror att det kommer visa sig att den nya metoden är säkrare, mer kostnadseffektiv och inte minst skonsam mot vår utrustning, säger han. Vi ska avvakta utvärderingen men det är helt klart en intressant teknik.

 

Intresset för den nya tekniken har varit stort även bland andra bolag, varför HEMAB tillsammans med Vattenfall Services bjudit in andra energiföretag att delta. Under tisdagen håller Vattenfall Services dessutom en demonstration av den nya rengöringsmetoden plus ett par ytterligare innovationer.

 

Förutom deltagare från HEMAB kommer närmare 15 personer från andra företag närvara, säger Lukaszewicz. De deltagande företagen är E.ON Elnät Sverige AB, Sundsvall Elnät AB, Övik Energi Nät AB, Skellefteå Kraft och Sundsvall Energi AB. Det känns kul att vi på HEMAB får stå värdar för detta tillsammans med Vattenfall Services.