HEMAB gör ett starkt resultat 2014

Ägarens avkastningskrav uppfylls med råge trots ett varmt år med minskad värme- och elförsäljning. Vindkraften fortsätter att bidra positivt till resultatet trots låga marknadspriser på el. Detta står klart efter HEMABs årsstämma 23 mars.

Ändrade redovisningsprinciper som vi måste följa (K3) påverkar bland annat avskrivningarna med lägre kostnader och högre resultat som följd.


- Koncernen gör ett starkt resultat på 20 miljoner kronor efter finansiella poster, säger Ingemar Forzelius VD HEMAB. Resultatet överträffar budget med 3,7 miljoner. Främsta anledningen är lägre kostnader. I resultatet ryms även extra fondering för framtida planerade investeringar. Med andra ord har HEMAB gjort ett bra år ekonomiskt.


Lägre försäljning av el och värme från Kraftvärmeverket har tyngt det budgeterade fjärrvärmeresultatet med 2,1 miljoner kronor, men detta vägs upp av elnät som visar ett överskott på 5,4 miljoner kronor över budget.


- Det goda resultatet inom elnät är en direkt följd av lägre kostnader, vilket till viss del beror av att återställningskostnader efter stormen Ivar tagits från föregående års redan reserverade medel, säger Forzelius. Anpassningen till nya redovisningsreglerna bidrar likaså till resultatförbättringen.


Hur står sig HEMABs ekonomiska utfall i förhållande till ägarens krav?

- Med 8,9 procent avkastning på eget kapital klarar vi ägarens krav på 6 procent och står starkt rustade, säger Forzelius. Vi har legat mellan 5-9 procent under senare år och soliditeten 2014 ligger på 27 procent vilket är i nivå med året innan och över ägarens krav på 20 procent. Kassaflödet var positivt.


Ett starkt 2014. Kommer HEMAB att visa ett lika starkt 2015?

- Det är svårt att veta vad som kommer i vår väg av oförutsedd karaktär, säger Forzelius. Men om inget oförutsett i form av haverier eller stora stormar drabbar oss ska vi leverera ett bra resultat även 2015. Det blir däremot en utmaning att hantera de ekonomiska effekterna av ett allt lägre elpris. En betydande del av vår intjäning kommer från försäljning av den el vi producerar.

Kvällens talare Andreas Gyllenhammar. Foto: Lars Wahlström, Blixtfokus

Kvällens talare Andreas Gyllenhammar. Foto: Lars Wahlström, Blixtfokus

Fullsatt i Olof Högbergsalen på Sambiblioteket. Foto: Lars Wahlström, Blixtfokus

Fullsatt i Olof Högbergsalen på Sambiblioteket. Foto: Lars Wahlström, Blixtfokus

HEMABs VD Ingemar Forzelius. Foto: Lars Wahlström, Blixtfokus

HEMABs VD Ingemar Forzelius. Foto: Lars Wahlström, Blixtfokus

Andreas Sjölander, Härnösands kommuns representant och Ingvar Wiklund, styrelsens ordförande. Foto: Lars Wahlström, Blixtfokus

Andreas Sjölander, Härnösands kommuns representant och Ingvar Wiklund, styrelsens ordförande. Foto: Lars Wahlström, Blixtfokus

Lotta Visén, ny styrelseordförande, tillsammans med avgående styrelseordförande Ingvar Wiklund. Foto: Lars Wahlström, Blixtfokus

Lotta Visén, ny styrelseordförande, tillsammans med avgående styrelseordförande Ingvar Wiklund. Foto: Lars Wahlström, Blixtfokus

Avtackning av Ingvar Wiklund av förste vice ordförande Eva Goës. Foto: Lars Wahlström, Blixtfokus

Avtackning av Ingvar Wiklund av förste vice ordförande Eva Goës. Foto: Lars Wahlström, Blixtfokus

Avtackning av avgående styrelseledamot Abdel Ben Salem av Andreas Sjölander. Foto: Lars Wahlström, Blixtfokus

Avtackning av avgående styrelseledamot Abdel Ben Salem av Andreas Sjölander. Foto: Lars Wahlström, Blixtfokus

Björn Thunberg överlämnar resultatet av den släktforskning han på eget initiativ genomfört för Andreas Gyllenhammar släkt, som har rötter i Härnösand. Foto: Lars Wahlström, Blixtfokus

Björn Thunberg överlämnar resultatet av den släktforskning han på eget initiativ genomfört för Andreas Gyllenhammar släkt, som har rötter i Härnösand. Foto: Lars Wahlström, Blixtfokus