HEMAB genomför NKI-undersökning (Nöjd Kund Index)

Vartannat år genomför HEMAB en omfattande kundundersökning och nu har det blivit dags igen. Undersökningen görs via telefon och e-post till slumpmässigt utvalda kunder.

Syftet med undersökningen är att samla ihop och värdera våra kunders omdömen och upplevelser av HEMAB som företag.


Resultatet av vår NKI-mätning är den enskilt viktigaste delen i vårt fortsatta kvalitetsarbete, säger Andreas Einarsson, chef Kommunikation och externa relationer på HEMAB. Vi vill samla in våra kunders betyg och omdömen för att identifiera dels vilka styrkor vi har och dels vilka förbättringsområden som finns.

 

Om du blir slumpmässigt utvald att delta i undersökningen kommer du antingen motta ett telefonsamtal eller ett e-postmeddelande med en länk till en web-baserad undersökning. Undersökningen är anonym men det finns möjlighet att lämna sina kontaktuppgifter om man så önskar för att vidare diskutera något.


Jag hoppas verkligen att du som får frågan om att delta i undersökningen tar chansen och besvarar den, säger Andreas Einarsson. Dina svar är viktiga för oss för att vi ska få ett så bra statistiskt underlag som möjligt så att vi kan dra rätt slutsatser.


Även om du inte blir kontaktad i undersökningen är du alltid välkommen att när som helst ställa frågor till oss eller lämna synpunkter.


Vill du veta mera är du välkommen att höra av dig till oss på 0611-55 75 00.