HEMAB framtidsinvesterar i utökad anläggning

I dagarna stod det klart att HEMABs styrelse fattat ett inriktningsbeslut om en investering i storleksordningen 38 miljoner kronor i en utbyggnad av biogasanläggningen i Äland.

Från en kapacitet om att hantera 4 700 ton matavfall till minst 15 000 ton - det blir verkligheten när utbyggnaden av en ny rötningskammare vid anläggningen i Äland står färdig.

Vi har fått ett styrelsebeslut om att gå vidare med att projekteringsarbete med målsättningen att utöka vår befintliga anläggning för biogas, säger Lena af Geijerstam Unger, vd HEMAB. Detta kommer skapa förutsättningar för oss att bli en regional aktör att räkna med vad gäller framställan av biogas och biogödsel.

Regeringsbeslut påverkar

Redan i augusti 2018 beslutade styrelsen om att fortsätta utreda frågan om en eventuell utbyggnad av biogasanläggningen i Äland. Detta skedde bland annat i ljuset av det regeringsbeslut som innebär att alla Sveriges kommuner ska erbjuda system för separat insamling och biologisk behandling av matavfall senast 2021.

Detta gav oss ett stort incitament att fortsätta utreda frågan och presentera ett väl utarbetat underlag till styrelsen, säger Lena af Geijerstam Unger. Med en utökad anläggning kommer vi kunna fungera som ett nav i vår del av Sverige för behandling av matavfall, vilket känns otroligt spännande. Vi har skaffat oss en god kompetens inom området som vi kommer att kunna bidra med i ett större sammanhang.

Idag samlas matavfall från Härnösand, Sundsvall och Örnsköldsvik in och rötas i Äland. Med den nya rötningskammaren på plats skulle fler kommuners matavfall kunna hanteras där.

Vi har fört en aktiv dialog med närliggande kommuner och de ser positivt på en utbyggnad av vår mottagnings- och hanteringskapacitet, säger Jonathan Grip, chef för avdelningen Utveckling och projekt på HEMAB. Jag ser att den dialogen kommer fortsätta nu när förutsättningarna finns för oss att hantera fler kommuners matavfall. Vi kommer även intensifiera vårt marknadsarbete ytterligare för att finna avsättning för den producerade biogasen och biogödslet med en aktiv kunskapsspridning.

Samarbete borgar för effektivitet

Nyligen stod det klart att HEMAB sluter ett samarbetsavtal med Gästrike Ekogas AB. Avtalet innefattar ett samarbete med substratutbyte, gemensamma inköp, logistik och resursdelning. Förhoppningen är att detta kommer skapa ännu bättre möjligheter dels för bolagen att lära av varandra, och dels skapa en mer hållbar och effektiv produktion av biogas längs södra norrlandskusten.

Med det samarbetet i ryggen kommer vi kunna hantera och balansera tillgången av matavfall på ett bra sätt för att skapa en så effektiv process som möjligt, säger Jonathan Grip. Detta kommer komma oss väl tillhanda när anläggningen byggs ut och kapaciteten ökas.

Den totala investeringen i projektet, som kommer kräva ett investeringsbeslut från HEMABs styrelse och beslut i Kommunfullmäktige, beräknas uppgå till 38 miljoner kronor. Möjligheter till att bidragsfinansera utbyggnaden till viss del undersöks.

Nu stundar detaljprojekteringen som beräknas vara klar under våren 2020. Byggtiden beräknas till ett par år och det är ett enormt spännande projekt att arbeta med, säger Jonathan Grip.