HEMAB först i Sverige med unik brytare i ställverk

I ställverket på Geresta installerades under tisdagen en banbrytande innovation – en vakuumbrytare för 145kV.

Den nya blå effektbrytaren, 3AV1, som levereras av Siemens är unik i sitt slag. Tidigare har vakuumbrytare funnits för lägre spänning men nu installerar HEMAB alltså en helt ny typ av högspänningsbrytare.

Det känns stort att vi blir först i Sverige med den här tekniken, säger Per Mellberg, AO-chef Elnät.

Minskad klimatpåverkan – en investering för framtiden

Brytaren ska i första hand snabbt kunna bryta strömmen vid ett fel i transformator eller ställverket men används även vid serviceunderhåll. När man bryter en strömkrets uppstår en ljusbåge och det har tidigare funnits andra tekniker för att släcka dessa, bland annat genom olje- eller gasfyllda brytare. De gasfyllda brytarna, som i stort sett är standard idag, innehåller svavelhexafluorid (SF6) vilket är en gas med betydande växthuseffekt.

Genom att installera blå effektbrytaren 3AV1 bidrar vi till att vårt negativa klimatavtryck blir avsevärt mycket mindre, säger Per Mellberg. Brytaren vid det här ställverket skulle enligt vår underhållsplan bytas ut nu och då passade vi på att gå över till den här tekniken istället för att sätta in en gasbrytare.

Rent ekonomiskt är blå effektbrytaren en mer kostsam investering men miljöhänseendet väger i det här fallet tyngre.

Vi vill bidra till ett mer ekologiskt hållbart samhälle och väljer därför den något dyrare tekniken, säger Mellberg.

Vi är glada över att Härnösand Energi och Miljö väljer en produkt ur vår klimatneutrala portfölj, och därmed går i bräschen i Sverige för användning av effektbrytare med minskad klimatpåverkan, säger Erik Mårtensson, chef för divisionen Energy Management på Siemens AB.

Teknisk fakta

Förutom de miljömässiga fördelarna ger den nya tekniken flera fördelar för operatören, så som enklare hantering under transport, installation och drift samt vid underhåll och återvinning.

Den stora skillnaden mellan en traditionell brytare med SF6-gas och denna är att man i en ”blue” brytare använder vakuum i brytkammaren (där det uppkommer gnistor/ljusbågar vid till och frånslag) och ren luft (clean-air) som isolationsmedium. Clean air består av 80 procent kväve och 20 procent syre. I en traditionell SF6-brytare används SF6-gasen för båda dessa delar, släckning av ljusbåge i brytkammaren och isolation.