HEMAB förser skolan med läromedel

I februari får alla klassföreståndare i årskurs 1-6 två böcker om energi och miljö. Till detta ges även möjligheten att låna ytterligare 25 exemplar till klassen för temaarbeten och fördjupningar i undervisningen.

Böckerna är skrivna av Håkan Borgström och illustrerar fenomen och fakta kring energi- och miljöfrågor på ett pedagogiskt sätt. Projektet är en aktivitet kopplat till vårt mål om aktivt agerande i lokala utvecklingsfrågor där uttalade särskilt viktiga inriktningar är utbildning, miljö och etableringar.


- Vi vet att läromedel är dyrbart för skolan, säger Andreas Einarsson, marknads- och informationschef. Vi har fått ett bra pris på böckerna och tycker det är viktigt att stimulera barns kreativitet samt intresse för frågor kopplat till ett uthålligt samhälle. Därför erbjuder vi de här böckerna och tror att de blir ett bra komplement i undervisningen.


Målgruppen för böckerna har diskuterats fram tillsammans med lärare.

- Lärare på Solenskolan har varit bollplank och testpiloter för böckerna och i träslöjden har man engagerat sig i att snickra ihop förvaringslådor, säger Einarsson. Det är oerhört roligt med gensvaret vi möts av för den här satsningen. Och ett extra tack till lärarlaget på Solenskolan är på sin plats.

Böckerna är inköpta och ett projekt för lanseringen gentemot skolorna har startat.


- Under februari blir alla skolor kontaktade och böckerna distribueras via personliga möten med möjlighet att ställa frågor, säger Einarsson. Therese Kemppainen studerar vid Informations- och PR-programmet vid Mittuniversitetet och genomför sin praktik på HEMAB. En av hennes arbetsuppgifter är att kontakta rektorer och besöka lärarlag.


Projektet kommer att utvärderas inför vårterminen 2014 för att se hur nyttjandet varit samt om det kan bli aktuellt med kompletterande satsningar.

Boken Energins mysterier.

Boken Energins mysterier.

Boken Miljöns mysterier.

Boken Miljöns mysterier.