HEMAB föreslår ny taxa för fastighetsrenhållning

Mindre mängd brännbart avfall och ännu mer utsorterade förpackningar – det är målet med den föreslagna miljöstyrande taxan som fullmäktige ska besluta om under våren.

HEMAB har lagt ett förslag till kommunen att den nya taxan för fastighetsrenhållning ska gälla från den 1 oktober och vara extra fördelaktigt för hushåll som väljer ett alternativ som är mer gynnsamt för miljön.

 

- Vi har sett i den plockanalys som genomfördes hösten 2014, att utsorteringen av förpackningar är bättre och framför allt att mängden brännbart avfall är betydligt mindre i flerfackskärlen. Det är något som är väldigt positivt och som vi gärna vill se mer av. Därför har vi lagt det här förslaget, säger Joakim Nordkvist, affärsområdeschef på Återvinningen.


Målet är alltså att styra avfallshanteringen mot en mer hållbar utveckling. Den nya taxan ska motivera till bättre källsortering, mer återvunnet material och en bättre miljö och arbetsmiljö.

 

- Vårt förslag är inte något kontroversiellt i sig, säger Nordkvist. Många kommuner har miljöstyrande taxa och vi ser det som en naturlig fortsättning på vårt medvetna miljöarbete, konstaterar han. Det ska kännas motiverat och lätt att göra rätt och det tycker vi att vi understryker i vårt förslag till ny taxa.


Fullmäktige ska besluta

Fullmäktige fattar troligen beslut om den föreslagna taxan i slutet av april och om förslaget går igenom kommer kunder som idag har alternativet grönt och brunt kärl att erbjudas att byta till flerfackskärl innan den nya taxan börjar gälla, som förslaget ser ut, den 1 oktober.

 

- Vi vill ge våra kunder med grönt och brunt kärl möjlighet att byta till ett alternativ som vi har sett är ett bättre alternativ för miljön, säger Joakim Nordkvist. Därför kommer vi, om förslaget går igenom, skicka ut brev till alla berörda, med ett erbjudande att kostnadsfritt byta till flerfackskärl istället. Valet ska göras under våren och de nya kärlen kommer finnas på plats innan den nya taxan börjar gälla.

Flerfackskärlen rymmer såväl brännbart, som matavfall, förpackningar och tidningar. Med den föreslagna taxan är de också det mest prisvärda alternativet.