HEMAB föreläser i Docksta

Riksorganisationen ”Hela Sverige ska leva” anordnar under våren 6 workshopseminarier i Sverige med tema vindkraft kopplat till omställning. 17 april i Docksta genomförs den enda i mellersta Norrland.

Seminarieserien genomförs i Norrköping, Boden, Röstånga, Åseda, Larv och Docksta i form av kreativa workshops med mål och mening att ge ökad kunskap om vindbrukets lokala nytta i pågående omställningsarbete mot mer förnybar elenergi.


- Det känns roligt att vi från Härnösand får chansen att agera språkrör för regionen om hur vindkraft kan tillföra ekonomiska fördelar och mervärden lokalt, säger Andreas Einarsson marknads- och informationschef på HEMAB.


- Vi kommer att fokusera på att beskriva vårt lyckade vindkraftprojekt vid Vårdkasen, vilket förutom ekonomisk vinst redan från start även ska tillföra en boost av vitalitet till frilufts- och föreningslivet i området.Från HEMAB deltar Pär Marklund projektledare energiteknik samt Andreas Einarsson marknads- och informationschef. Förutom HEMAB deltar under kvällen också talare från Vindkraftcentrum, LRF, Omställning Sverige samt lokala företrädare från olika omställningsprojekt i Västernorrland.


Fakta, ”Hela Sverige ska leva”:

Riksorganisationen ”Hela Sverige ska leva” är en medlemsorganisation för 5 000 lokala utvecklingsgrupper runt om i Sverige och för ett fyrtiotal organisationer som valt att stödja arbetet genom att bli medlemmar.


Gemensamt för dessa byalag, samhällsföreningar eller intresseföreningar är att de består av människor som gått samman och bestämt sig för att forma sin bygds eller sitt närområdes framtid och utveckling. Frågorna som drivs kan vara av olika slag; att ta över skolan, bygga ett vindkraftverk, arbeta med lokal turism eller underlätta för företagen i bygden.


Riksorganisationen ”Hela Sverige ska leva” ska ge råd och stöd till dessa lokala utvecklingsgrupper och tillhandahålla redskap för framgångsrikt lokalt arbete.


www.helasverige.se Länk till annan webbplats.