HEMAB får Landstingets miljöpris 2013

HEMAB har för sina insatser i miljö- och energifrågor tilldelats Landstingets miljöpris 2013.

Vi är såklart jätteglada över det här priset, säger Ingemar Forzelius, VD för Härnösand Energi & Miljö. Vi försöker att bidra med långsiktighet i vårt miljöarbete på samma sätt som många andra, men att just våra satsningar uppmärksammas känns extra roligt.


Syftet med miljöpriset är att uppmärksamma och belöna en insats av värde för vår gemensamma livsmiljö i Västernorrland. Såväl direkt miljöbefrämjande prestationer som forsknings- och opinionsbildande insatser kan belönas. Det är Landstingets politiska referensgrupp för miljö- och energifrågor som nominerar pristagare, vilka kan vara både personer, grupper, organisationer, företag och myndigheter.


Arbetet med matavfallsinsamling och uppförandet av en biogasanläggning vid Älands återvinningsanläggning är kanske de två exempel som ligger närmast till hands att nämna idag, när det gäller vårt långsiktiga miljöarbete, säger Forzelius. Men vi slår oss aldrig till ro, utan kommer naturligtvis fortsätta jobba framåt för en långsiktig, miljöriktig och hållbar verksamhet, konstaterar han.


Nomineringen av HEMAB löd:

"HEMAB har under lång tid arbetat med miljö- och energifrågor med praktisk tillämpning av långsiktigt ambitiösa mål. Några exempel är satsningen på egna vindkraftverk, satsning på biogas och förberedande arbete med insamling av matavfall och behandling av förorenad jord. En viktig del är också det informationsarbete som är kopplat till verksamheten"


Och motiveringen till priset blev:

"För att målmedvetet arbetat för en ökad produktion av förnybar energi. HEMAB har även engagerat sig i kretsloppshantering av avfall och en bedrivit en utåtriktad verksamhet för att öka kunskapen och engagemanget för en hållbar omställning."

Ingemar Forzelius, VD, Pär Marklund, Projektledare energi, Cathrine Edholm, Projektledare Matavfall och Linda Johansson, Administrativ chef och ansvarig för miljöfrågor på HEMAB.

Ingemar Forzelius, VD, Pär Marklund, Projektledare energi, Cathrine Edholm, Projektledare Matavfall och Linda Johansson, Administrativ chef och ansvarig för miljöfrågor på HEMAB.

Ingemar Forzeluis tog emot priset för HEMABs räkning

Ingemar Forzeluis tog emot priset för HEMABs räkning