HEMAB exporterar miljökunskap till Kiruna

Behandlingen av förorenade jordar i Härnösand är unik i Västernorrland. Nu efterfrågas HEMABs kunskaper då motsvarande verksamhet ska startas i Kiruna.
SAKAB som står för behandlingstekniken ligger bakom satsningen även i Norrbotten på samma sätt som i Härnösand, fast i Kiruna är det Tekniska verken som är samarbetspartner.

Vid Älands avfallsanläggning har HEMAB efter några års verksamhet funnit bra rutiner och kunskaper om hur jordbehandlingen ska skötas. Nu efterfrågas dessa kunskaper av Tekniska verken.

— Det känns verkligen jätteroligt att vi blir tillfrågade om att dela med oss av våra kunskaper, säger Veronika Ström Uotela vid Älands avfallsanläggning. Det känns som ett litet erkännande att vi nu ska delge våra erfarenheter.

De kunskaper man önskar ta del av handlar om praktisk hantering av jordmassorna samt administrativ struktur. 5-6 mars är HEMAB i Kiruna för att utbilda och informera.

— Vi har arbetat fram bra rutiner för fakturering och praktisk registerhållning av jordar från olika projekt, säger Veronika. Det bidrar till bra ordning vilket i sin tur bidrar till god lönsamhet eftersom förflyttningar av jordmassor minimeras.

Mer information om HEMABs jordbehandling