HEMAB Elförsäljning blir anvisningsleverantör

Med start 1 januari 2018 kommer alla inflyttande kunder i behov av anvisningsel att få HEMAB som elleverantör.

I samband med ägarbyte av fastigheter eller flytt till ny bostad kan det uppstå glapp under kortare eller längre tid då kunden inte tecknat ett eget avtal med en elleverantör för sin förbrukning av el. Då behövs en anvisad elleverans, via elnätägaren. Detta styrs av ellagen och bestämmelsen finns för att kunden alltid ska ha tillgång till el.

För HEMABs elnätkunder utan egna elavtal har Dalakraft tidigare varit anvisningsleverantör. De kommer att fortsätta att vara det för de kunder som sedan tidigare har anvisningsel. Det nya är att från och med 1 januari 2018 kommer alla nya kunder med behov av anvisningsel att få HEMAB Elförsäljning som elleverantör.

Vi är glada att kunna erbjuda vår gröna, lokalproducerade el även till den här kundgruppen, säger Andreas Einarsson, affärsområdeschef HEMAB Elförsäljning. Med oss som anvisningsleverantör får man förutom en schysst producerad el, sin förbrukning på samma faktura som elnätavgiften vilket vi tror kommer tilltala många.

Priset för anvisningsel sätts på samma sätt som de rörliga avtalen men kostnaden är något högre.
Att anvisningspriset är högre beror på att du som kund på denna leveransform alltid är fri att välja ett annat elhandelsföretag. Vår förhoppning och tro är dock att man kommer välja att teckna ett förmånligare avtal med oss och på så sätt bidra till lokalsamhället och miljön i stort, säger Andreas Einarsson.

Teckna ditt avtal redan idag!länk till annan webbplats