HEMAB, elbranschen och tre universitet i unikt samarbete

Nu startar en ny distansutbildning för att leverera högskoleutbildade elkraftingenjörer i Sverige. HEMAB är en av finansiärerna och Mittuniversitetet får en viktig roll.
Samarbetet är en del i att trygga kompetensbehovet inom elkraftbranschen kommande år. Höstterminen 2011 startar den gemensamt anordnade distansutbildningen med elkraftinriktning vid Mittuniversitetet, Luleå tekniska universitet och Umeå universitet.

— För oss känns det självklart att vara med även i detta sammanhang, säger Ingemar Forzelius, VD Härnösand Energi & Miljö AB. Denna satsning ligger rätt i tiden och i linje med vårt redan befintliga samarbete med Mittuniversitetet kring den nystartade och populära energiingenjörsutbildningen vid Campus Härnösand.

Samarbetet är av unik karaktär. Elkraftutbildningen görs möjlig tack vare insatserna från 13 norrländska elföretag, branschföreningen Svensk Energi och den gemensamma viljan hos de tre universiteten.

— Elbranschen rycker fram starkt som en spännande bransch för yngre att jobba inom. Det visar en undersökning som Synovate nyligen gjort. Nästan två av tre tillfrågade i åldern 16 till 29 anser det. Det finns också ett ökat behov av högskoleingenjörer med 180 poäng hos elföretagen, säger Svensk Energis vd Kjell Jansson.

De 13 norrländska elföretagen är:
Bodens Energi, Fortum Power & Heat, Härjeåns Nät, Härnösand Energi & Miljö, Jämtkraft, Luleå Energi Elnät, Pite Energi, Skellefteå Kraft, Statkraft Sverige, Sundsvall Elnät, Umeå Energi Elnät, Vattenfall och Åsele Kraft.