HEMAB deltog i seminarium om fossilfria transporter

Under onsdagen hölls ett seminarium på Västernorrlands museum på Murberget med temat fossilfria transporter i Västernorrland. Flera samhällsaktörer från länet var inbjudna, däribland HEMAB.

Det var regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige som bjöd in till seminariet och moderator var den nationella samordnaren Svante Axelsson. Deltagande var bland annat representanter från Region Västernorrland, länsstyrelsen, SCA, Härnösands kommun, Biofuel Region och transportsektorn.

Från HEMAB hade vd Lena af Geijerstam Unger blivit inbjuden för att under punkten ”Brist på biobränsle – när kommer produktionen igång på allvar?” redogöra för hur produktionen av biogas ser ut vid vår anläggning i Äland.

Det råder ingen brist på råvaran för vår drivmedelsframställan, det vill säga matavfall, slog Lena af Geijerstam Unger fast. Vi har dessutom potential att utöka vår produktion avsevärt men en av de stora utmaningarna är att hitta avsättning för gasen på marknaden vilket är ett ständigt pågående påverkansarbete.

HEMAB fick i flera sammanhang beröm för de satsningar på miljöområdet som företaget bedriver – inte minst vår biogasanläggning.

Fossilfritt till 2021

Överlag rådde stor koncensus bland deltagarna kring vikten av att tillgängliggöra fler fossilfria drivmedel såsom fordonsgas, infrastruktur för laddplatser och HVO. Att offentliga upphandlingar skulle ställa skarpare krav på fossilfria transporter framkom också som en väg i att snabba på omställningsarbetet.

För HEMABs vidkommande är målet om en fossiloberoende fordonspark satt till 2021 vilket ligger i linje med kommunens antagna klimat- och energiplan.

Vi har kommit en bra bit på väg och har redan idag ett stort antal fordon som drivs av vår egen fordonsgas, däribland flera återvinningsbilar, säger Lena. Det är viktigt att vi bereder vägen och visar att det är möjligt och nödvändigt att ställa om transporterna så att vi ytterligare kan bidra till en bättre miljö – inte minst för framtida generationer.

Från vänster: Lena af Geijerstam Unger, vd HEMAB; Roger Östlin, SCA; Sofia Winternell, Sekab och moderator Svante Axelsson, nationell samordnare Fossilfritt Sverige

Ett välbesökt arrangemang med flera tunga, regionala aktörer.