HEMAB delar med sig av framgångsrikt mångfaldsarbete

Branschintroduktionsprogrammet för kvinnor BRIP träffades på HEMAB och deltagarna var imponerade över HEMABs mångfaldsarbete.

Inom BRIP jobbar man med att höja medvetandegraden om hur det ser ut med mångfald i branschen. För HEMAB är detta en prioriterad fråga både vad gäller både kön, social tillhörighet och etnicitet.

HEMAB jobbar för mångfald på en rad olika sätt och deltagarna tyckte att man kommit långt i de arbetet.

- Det är värdefullt för oss att få reda på hur andra har gjort då det gäller mångfald. Det finns mycket att lära av hur HEMAB har jobbat med exempelvis föreläsningar för nyanländ , säger Maria Stenmark från Skellefteå Kraft

Deltagarna har, förutom bytt erfarenheter, under två dagar fått ta del av HEMABs alla verksamhetsområden. Allt från besök på kretsloppsparken till hur vi på HEMAB jobbar med social hållbarhet.

Therese Classon och Maria Stenmark från Skellefteå Kraft

Laila berättar om sin praktik som återvinningsambassadör på HEMAB.

*Brip

I energibranschen arbetar självklart både kvinnor och män, men kvinnor är fortfarande klart underrepresenterade. Därför finns förändrings- och ledarprogrammet Qraftsamling, som drivs av Energiföretagen Sverige för att öka branschens förmåga att attrahera och behålla talanger oavsett ålder, kön och bakgrund. 2017 växte ett nytt program fram ur Qraftsamling; ett branschintroduktionsprogram för kvinnor, kallat BRIP.