HEMAB-chef invald i Avfall Sveriges styrelse

Iréne Hedlund, Chef för affärsområde Återvinning på HEMAB, har blivit invald som styrelseledarmot i Avfall Sverige, den rikstäckande branschorganisationen för avfallshantering.

Att Iréne Hedlund är en engagerad person som brinner för miljö- och återvinningsfrågor går inte att ta miste på. Själv tror hon att det är en av anledningarna till att hon blev nominerad till posten.

- Jag tror absolut det är en av anledningarna. Det och att jag är relativt ny i branschen och kommer in och kan se på olika frågor med nya ögon, säger hon.

Mångfald och hållbarhet

Avfall Sveriges styrelse består av 18 ledamöter, tio förtroendevalda och åtta tjänstepersoner. Samtliga har en mandatperiod på två år och ledamöterna är verksamma inom kommuner, kommunalförbund eller kommunala bolag. Strävan är att det ska finnas en mångfald i styrelsen utifrån geografisk spridning, kön och storlek på bolag. Iréne Hedlund blev invald redan i maj, men första mötet blir inte förrän i september.

- Det är ett begränsat antal möten över året, och det är ju bra ur miljösynpunkt, menar Hedlund. Även om jag tar tåget så är det ju mer hållbart om jag inte behöver resa alls. Och styrelsearbetet innebär ju inte bara möten, utan arbetet pågår ju hela tiden, påpekar hon.

Även om det ska bli skönt med semester några veckor så ser Iréne fram emot att ta sig an sitt nya uppdrag efter sommaren.

- Det känns jätteroligt att få den här möjligheten att påverka och föra HEMABs talan. Det ger oss chansen att veta vad som är på gång i branschen i ett tidigt skede och kunna ligga i framkant, precis som vi vill göra på HEMAB, säger Hedlund.

Om Avfall Sverige

Avfall Sverige vill skapa en framtid utan avfall där jordens resurser sparas, inget onödigt konsumeras och där allt kommer till optimal nytta. Avfall Sveriges långsiktiga mål är därför att tillväxt inte resulterar i mer avfall och att Sverige klättrar mätbart högre upp i avfallshierarkin. Det betyder att Avfall Sverige verkar för att hushåll och andra ska kunna konsumera och agera ansvarsfullt. Målen följs upp via avfallsmängder, avfallsindikatorer och plockanalyser.