HEMAB bygger vindorienterade luftledningar till nya vindkraften på Vårdkasen

För elanslutningen av de planerade vindkraftverken på Vårdkasen (Bräntberget och Solumsklinten) kommer de senaste rönen inom internationell elforskning att nyttjas.
Vid byggandet av luftledningen upp till Solumsklinten kommer ledningsgatans sträckning flyttas så att den vindorienteras mot de förhärskande vindriktningarna.

Erfarenheter om förhärskande vindar i Vårdkasenområdet har HEMAB gedigna erfarenheter av efter flera års vindmätningar inför byggandet av ny vindkraft i området.

Detta kommer att medföra att risken för störningar på grund av hård vind minskas med upp till 85 procent. Kunskaperna är hämtade från den Brasilianska elforskningens senaste rön som har visat mycket goda resultat allt enligt professorn inom elutveckling Silva de Aprillio vid universitetet Jose dos Campos.

Mer information lämnas gärna av Marknads- och informationschef Andreas Einarsson, 070-657 75 26 eller planeringschef elnät Stefan Vedin, 0611-55 75 68.