HEMAB bygger reservvattenledning genom Bondsjön

Den 13 december beslutade HEMABs styrelse att en reservvattenledning ska byggas. Syftet är att säkra tillgången till råvatten för Härnösands stad i händelse av att vattnet i Bondsjön skulle bli obrukbart.

En reservvattenledning har diskuterats i flera år och olika lösningar har presenterats och analyserats. Reservvattenledningen ska placeras på botten av Bondsjön och kunna leda Långsjöns vatten direkt till vattenverket i Härnösand.

- När vi har beräknat kostnaderna för de olika lösningarna har det visat sig att den ekonomiskt mest kloka och hållbara lösningen är en reservvattenledning från Långsjön, säger Irene Hedlund, Affärsområdeschef på Vatten.

Långsiktig och hållbar lösning

Bondsjön är den primära vattentäkten för dricksvattnet i Härnösand och i dagsläget finns ingen reservlösning om något skulle hända som påverkar vattnets brukbarhet. Tankbilar skulle kunna transportera vatten under ett par veckor, men det skulle kräva 750 tankbilar om dagen och är ingen lösning som Irene Hedlund förordar.

- Att transportera vatten långa sträckor under lång tid är inte en hållbar lösning vare sig miljömässigt eller ekonomiskt. Därför har vi nu lagt fram detta förslag för styrelsen, som har fattat beslut om att vi ska sjöförlägga en ledning. På så vis kan vi, om det skulle behövas, strypa vattenflödet från Bondsjön in till vattenverket och istället ta vatten från Långsjön tills vattnet i Bondsjön är brukbart igen, säger Hedlund.

Färdigt hösten 2020

Under våren kommer fokus ligga på planering, upphandling och kontakter med boende i området. Byggstart är satt till augusti 2020 och i oktober beräknas projektet vara färdigställt.