HEMAB börjar leverera solvärme

Fjärrvärme är en enkel, trygg och klimatsmart uppvärmningsform. Nu utvecklar vi verksamheten och erbjuder från och med årsskiftet även solvärme till våra kunder.

Att värma sitt hus med fjärrvärme är enkelt och klimatsmart. Därför är det en lösning som allt fler väljer att ansluta sig till. För att möta upp framtida behov av nya, smarta lösningar för minskad klimatpåverkan kommer vi från 1 januari 2020 även erbjuda solvärme till våra kunder.

- Solen är en oändlig energikälla och vi ser den som en del av lösningen på framtida energi- och uppvärmningsbehov. säger Anders Lundgren, Projektingenjör på HEMAB.

Vill skapa förutsättningar för mer solvärme

I dagsläget har HEMAB 60 MWh solvärme och alla kunder kommer ha möjlighet att välja solvärme i sin fjärrvärmeleverans, om än i begränsad mängd till att börja med.

Eftersom tillgången är begränsad har de som anmäler sig först förtur. Men ju fler som tecknar sig, desto bättre förutsättningar finns för att vi ska få in mer solvärme i värmeproduktionen.

- Från första december kommer våra kunder kunna teckna sig för solvärme, med leveransstart från första januari. Under perioden december-januari kommer vi begränsa så att våra kunder kan köpa max 5 MWh solvärme av sin totala förbrukning. Efter det kommer det vara fritt fram att köpa mer. Vi gör så för att ge fler kunder möjlighet att köpa solvärme, konstaterar Anders.

Ökat intresse för solfångare

Intresset för solfångare ökar. I Danmark är systemet väl utvecklat och många fjärrvärmesystem har en stor andel solenergi, upp emot 50 %. HEMAB är positiva till förnybara energikällor och ser gärna en utveckling mot fler solfångare på marknaden.

- Utmed norrlandskusten och särskilt här i den södra delen av norrlandskusten, har vi goda förutsättningar för solfångare vad gäller solinstrålning, säger Anders Lundgren. Vår solinstrålning är fullt jämförbar med Danmarks förutsättningar.

Fakta om solvärme

Solfångare, eller solpaneler, är värmeproducenter medan solceller producerar el. Solvärme är ett samlingsnamn för den teknik som omvandlar solens strålningsenergi till värme.

Det finns en viss solinstrålning per kvadratmeter och solfångare är väldigt effektiva att ta tillvara solens energi och använda den till uppvärmning.

Sverige har stor outnyttjad potential för solvärme. Stora delar av landet har lika goda förutsättningar som till exempel norra Tyskland.

Läs mer om solvärme på vår webbsida www.hemab.se/fjarrvarme/solvarme Länk till annan webbplats. och kontakta gärna vår Kundservice om du har några frågor.