HEMAB bidrar i utbildning i Härnösand

Den här veckan utbildar HEMAB 27 elever vid Yrkeshögskolans utbildningar "Drifttekniker Kraft & Värme" och "Elkrafttekniker" i kvalitet, ledningsprinciper och ständiga förbättringar.
— Målet med en Yrkeshögskoleutbildning är att de studerande ska vara anställningsbara efter avslutad utbildning. Ett sätt att åstadkomma detta, förutom att ha relevanta kurser, är att ta in specifik kompetens från branschföretag, göra studiebesök och ha bra praktik. Vi har alltsedan starten 2006 haft mycket bra samarbete med HEMAB som bidragit med alla dessa nyttiga komponenter, säger Tommy Birgersson, verksamhetsansvarig Yrkeshögskolan Härnösand.

Momentet i utbildningen inleds med en teoridag som Linda Johansson (administrativ chef) och Hans Källström (Kvalitet, Miljö, Arbetsmiljö) håller i. Därefter får eleverna genomföra grupparbeten, vilka Per Mellberg (driftchef Elnät) och Håkan Nilsson (underhållschef Fjärrvärme) ansvarar för. Veckan avslutas med muntlig redovisning av grupparbetena, som betygsätts av YH-lärarna.

Det känns viktigt för oss att bidra i utbildningar som berör oss och där vi kan skapa förutsättningar för utveckling, säger Hans Källström, från HEMAB. Jag känner personligen att det är väldigt roligt att träffa dagens elever som inom några år kanske är medarbetare på HEMAB.

Det hör inte till vanligheterna att företag bidrar i utbildningar i sådan här stor utsträckning.
Vi på HEMAB är nog ganska unika, jag har inte hört talas om att företag tagit ansvar för ett helt moment i utbildningen på Yrkeshögskolenivå. Gästföreläsningar är däremot mer vanliga, säger Tommie Olsson, elnätchef HEMAB och medlem i ledningsgruppen för Yrkeshögskolan i Härnösand.

Tommy Birgersson, Yrkeshögskolan:
— De studerande uppskattar verkligen dessa aktiviteter, som för dem blir ett bildligt bevis på samarbete mellan utbildning och näringsliv. Dessutom bidrar det till ökade kontakter för de studerande.
 

Kontaktperson


Hans Källström, 0611-55 75 67, hans.kallstrom@hemab.se