HEMAB betalar ut full avbrottsersättning efter stormen Ivar

HEMAB väljer att inte använda möjligheten till så kallad jämkning med tillhörande ersättningsavdrag för de timmar stormen härjade.

Ersättning får enligt ellagen jämkas om arbetet med att få igång överföringen av el har försenats för att inte utsätta medarbetarna för betydande risker under till exempel pågående storm.


Om HEMAB skulle nyttjat möjligheten att jämka skulle det innebära 1 miljon kronor lägre ersättning totalt till kunderna då antalet avbrottstimmar som ersättningen beräknas utifrån skulle ha minskats i antal.


- Även om vi har stöd i regelverket för en så kallad jämkning så väljer vi att betala ut full ersättning, säger Per Mellberg affärsområdeschef elnät.


Avbrottsersättning ska betalas ut till alla kunder som varit strömlösa mer än 12 timmar. Ersättningen baseras på hur länge elavbrottet pågått samt hur stor kundens totala elnätkostnad är. Den maximala ersättningen kan uppgå till tre gånger den årliga elnätkostnaden. Minimiersättning efter 12 timmars avbrott är 900 kronor oavsett storlek på abonnemang.


Dokumentation i HEMABs driftstödsystem där avbrottstider finns loggade har legat till grund för uträkningen av ersättning till kunderna.


- Avbrottstiderna som registrerats är hämtade ur systemet och genererar nu utbetalningar i form av avdrag på kundernas fakturor, säger Mellberg. I de fall ersättningarna är större än de egentliga fakturabeloppen kan enskilda kunder välja att låta kvarvarande tillgodobelopp utgöra avdrag på efterföljande faktura alternativt höra av sig till oss för utbetalning. Alla berörda kunder får information om detta på den kommande fakturan.


Stormen Ivar som härjade natten mot 13 december 2013 orsakade stora skador på elnätet vilket resulterade i strömavbrott för cirka 4000 av HEMABs elnätkunder.


Avbrottsersättningar efter stormen Ivar kostar bolaget totalt 5,2 miljoner kronor och regleras med fakturan med förfallodatum i slutet av maj.