HEMAB arrangerar seminarium för att lösa Sveriges framtida slamproblem

 ”Vi behöver sannolikt hitta flera lösningar på ett gemensamt problem”

Nyligen arrangerade HEMAB ett seminarium där man diskuterade det framtida problemet med att ta vara på avloppsslam som resurs. Det var ett engagerat deltagande med besökare från andra kommuner i regionen men också deltagande av organisationer som Naturvårdsverket och LRF.

Avloppsslam kan vara en viktig resurs för bland annat fosforåterföring i samhället som vi idag går miste om. Som det ser ut i Sverige idag så används endast cirka 25% av slammet som slamspridning på åkermark, det innebär att det är stora mängder fosfor som inte återvinns i kretsloppet.

– I Härnösand och i stora delar av övriga Norrland har vi ett akut behov av att hitta bra och godkända avsättningsalternativ de kommande åren, säger Tobias Sjöstrand AO-chef Vatten på HEMAB.

Det var ett 20-tal deltagare med dels ett flertal VA-huvudmän från andra kommuner som Sundsvall, Ånge och Hudiksvall men också andra intressenter som LRF, Naturvårdsverket och Dala Vatten och Avfall. Vid mötet så identifierades möjliga framgångsvägar för att lösa problemet, det finns en del alternativ men mycket arbete kvarstår innan det finns en praktiskt genomförbar lösning. I de flesta fall behövs någon form av omvandlingsprocess av slammet innan det kan användas för återbruk.

HEMABs arbete för en fortsatt hållbar utveckling är viktigt och det är en förutsättning att många arbetar gemensamt, vi behöver sannolikt hitta flera lösningar på ett gemensamt problem, säger Tobias Sjöstrand. Kommunikation och kunskapsspridning är som i många andra fall en mycket viktig del i det föreliggande arbetet.

Tobias Sjöstrand

Tobias Sjöstrand, AO-chef Vatten på HEMAB