HEMAB är mån om barns säkerhet i trafiken

HEMAB stöttar Barnens Trafikkalender 2010/2011 och bidrar även på andra sätt i det viktiga arbetet för en säker trafikmiljö.
Barnens Trafikkalender distribueras till alla barn i låg- och mellanstadiet i Härnösands kommun i samband med höstterminens start. Barnen deltar i säsongsanpassade uppgifter med tema trafik, vilket gör att olika trafikfrågor aktualiseras under läsåret. Barnens lärare får dessutom ett material som fungerar som stöd i skolans trafikundervisning.
 
På HEMAB tar vi ansvar för vår personal och våra medtrafikanter. Ingen medarbetare får till exempel vara påverkad av alkohol eller annan drog under arbetstid. Vi är certifierade för kvalitet, miljö och arbetsmiljö (ISO 9001, ISO 14001 och AFS 2001:1) vilket medför ett krav att kunna visa ett kvalitetsinriktat arbete med ständiga förbättringar.

ISA (Intelligent Stöd för Anpassning av hastighet) finns i alla våra tunga fordon och flera småbilar. Det hjälper oss att i ännu högre utsträckning köra både säkert, klimatsmart och ekonomiskt. ISA är en form av gps-system där en liten dosa visar vilken hastighetsbegränsning som gäller i det aktuella området. Samtidigt visar den vilken hastighet fordonet framförs i. Om hastighetsbegränsningen överskrids tjuter ISA-dosan.

Skolbarnens Trafikkalender har i nära 20 års tid arbetat för en bättre trafiksäkerhet i barns närmiljö. Du kan läsa mer om Skolbarnens Trafikkalender på www.trafikkalendern.selänk till annan webbplats.
 

Så här ser vår annons i Trafikkalendern ut:

HEMAB--annons i Trafikkalendern.

HEMAB--annons i Trafikkalendern.