HEMAB antar fossilfri utmaning

HEMAB tar klimathotet på allvar och antar därför Transportutmaningen där vi lovar fossilfria transporter till år 2021.

I dagarna presenterades en ny klimatrapport av FN:s klimatpanel IPCC som med all tydlighet visar att vi måste mångdubbla våra ansträngningar för att förhindra att den globala uppvärmningen överstiger 1,5 grader Celsius. Små skillnader i vår planets temperatur kan få enorma konsekvenser för djur- och växtliv men också för människors möjlighet att fortsätta leva och bo på de platser vi nu befinner oss på.

Redan idag ser vi konsekvenserna av uppvärmningen med mer extrema väderförhållanden, stigande havsnivåer och minskande havsis runt Arktis.

– För oss i Sverige och Härnösand är det lätt att göra kopplingen till förra vinterns snörekord och sommarens ihållande hetta med efterföljande skogsbränder som konsekvens, säger HEMABs vd Lena af Geijerstam Unger. Klimathotet är på allvar och det är hög tid att agera för att bromsa den skenande utvecklingen och här ser jag att HEMAB har en roll att spela.

Ett vässat mål

Fossilfritt Sverige startades som ett initiativ av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015 med målet att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. De har lanserat Transportutmaningen som ska stötta det av riksdagen fastslagna målet om att minska koldioxidutsläppen med 70% till år 2030 jämfört med 2010. Utmaningen går ut på att organisationer, kommuner och företag lovar att genomföra transporter och resor fossilfritt för att på så sätt visa vägen för övriga i samhället.

HEMAB nöjer sig dock inte med det utan vässar målet ytterligare.

– Istället för att sikta mot 2030 så sticker vi ut hakan och lovar en fossilfri fordonsflotta och transporter, redan till år 2021, säger Lena af Geijerstam Unger. Vi ser att det är möjligt att genomföra och att ha en så tydlig och skarp målsättning hjälper oss i vårt omställningsarbete.

Många av HEMABs arbetsfordon är redan fossilfria och drivs till huvudsak av den egenproducerade fordonsgasen från anläggningen i Äland. Det finns dock fordon som behöver bytas ut och det arbetet har varit pågående under en tid.

– Vi har länge besjälats av hållbarhetsperspektivet och strävat mot detta. Det finns idag fullgoda alternativ till fossilfria fordon, även inom den tyngre transportsektorn så arbetet pågår successivt, säger Lena. Kan vi fungera som en inspiration och sporre för andra företag eller organisationer att göra samma fossilfria resa som vi så har vi tagit ett stort steg mot en bättre miljö och förhoppningsvis kan vi med gott samvete lämna över den här planeten till kommande generationer.