Helikopterbesiktning av elnätet i Härnösand

12-13 maj utför vi ledningsbesiktningar från luften i förbättringssyfte. Djurägare bör vara lite extra uppmärksamma.
Vi besiktar från helikopter på låg höjd. Arbetet genomförs för att se om det finns anläggningsdelar som är skadade efter vintern och behöver åtgärdas.

Annonsen förs in i Tidningen Ångermanland 7/5 och 12/5