Helikopterbesiktning av elledningar på landsbygden

Torsdag och fredag 5-6 juli genomför vi flygningar med helikopter på låg höjd över våra elledningsgator runt om i Härnösands kommun. Syftet är att på nära håll inspektera elstolpar och elledningar för att upptäcka fel och brister som kan orsaka strömavbrott.

Helikopterbesiktningarna som utförs är en del av vårt årligen återkommande planerade underhållsarbete. Det är viktigt att träd som ligger mot eller hänger över ledningarna plockas bort. Annars finns risk att isoleringen på ledningen nöts sönder.

- Varje år hittar vi antingen trasiga anläggningsdelar eller träd som riskerar att orsaka strömavbrott, säger Krzysztof Lukaszewicz, Underhållstekniker på HEMAB. Så de tillfälliga störningar och oljud vi orsakar fyller ett syfte, nämligen att bidra till att våra kunder får en bra elleverans.

Men det är inte alla som uppskattar flygningarna, ibland endast några meter över kraftledningen. Kunder som har djur eller av annan anledning gärna vill bli kontaktade i förväg kan anmäla sig om detta till HEMAB.

- Vi är väl medvetna om att hästar och andra husdjur inte alltid uppskattar våra flygningar, de kan bli skrämda, säger Lukasewicz. Vi har en lista med namn på kunder som önskar få vetskap i förväg om när vi planerar att flyga. Dessa kunder kontaktar vi personligen så att de får möjlighet att ordna för sina djur på ett bra sätt innan vi kommer.

Hur gör en djurägare för att anmäla sig till listan av personer som blir kontaktade i förväg?

- Det är bara att ringa eller maila till oss så ser vi till att de kommer med på listan, säger Lukaszewicz. Svårare än så är det inte. Det ska vara enkelt att ha att göra med oss på HEMAB.

För att helikopterbesiktningarna ska vara möjliga att genomföra behöver sikten vara klar och vindarna komma från rätt håll. Därför fattas slutgiltigt beslut om flygning samma dag som den genomförs.

Upplysningar från allmänheten om man ser träd som ligger mot eller hänger över ledningar är värdefull och alltid välkommen när som helst över året. Då ges möjlighet att sätta in åtgärder innan det blir några problem för våra kunder.

Helikopterbesiktningarna utförs i kraftledningsgator med så kallad hög- och mellanspänning (10-130 kV), vilket oftast är i skog och mark en bit från bebyggelse. Vissa kraftledningar går däremot nära bebyggelse. Elledningar med så kallad lågspänning (0,4 kV) återfinns oftast inne ibland hus. Dessa kraftledningar besiktas inte med helikopter.

 

Lila markeringar på kartan visar de ledningar som kommer att besiktigas med lågt flygande helikopter.

Annons i Tidningen Ångermanland onsdag 4 juli.