Härnösands Kretsloppspark öppnar igen lördag 15 november

Trafikflödena inom anläggningen omdirigeras så att det blir filkörning med mötande trafik på containerrampen samt att besökare kommer att behöva samsas om samma grindöppning för in- och utpassage.

Försäkringsbolagets rivningsentreprenör kommer att arbeta med omhändertagande av den utbrända byggnaden fram till i slutet av vecka 47. Under denna period kommer Härnösands Kretsloppspark att hålla de normala öppettiderna fast med omdirigerade trafikflöden (se bild nedan).


- Vi har hittat en lösning för att komma igång med verksamheten igen, säger Joakim Nordqvist affärsområdeschef Återvinningen. Det blir viktigt med ordning och reda i trafiken på området och här kommer vår duktiga personal från Arbetslivsförvaltningen att behöva agera aktivt för att det ska fungera, vilket vi hoppas att alla våra kunder och besökare ställer upp på.


- Vi arbetar på att finna en lösning för att även Återbruket med inlämnande av begagnade möbler ska komma igång, men vi kan inte garantera att det kommer att vara så till på lördag vid nyöppnandet efter branden, säger Nordqvist.


Älands återvinningsanläggning återgår till normala öppettider, vardagar klockan 07-16, efter fredag 14 november. Det innebär att de tillfälligt förlängda öppettiderna i Äland under perioden 11-14 november (kl 07-18) upphör.


Om allt fungerar som planerat kommer Härnösands Kretsloppspark att kunna återgå till normal trafikföring igen fram emot slutet av vecka 47 då rivningsarbetet beräknas vara klart.

Under perioden lördag 15 november och cirka en vecka framöver kommer en tillfällig trafiklösning att råda vid Härnösands Kretsloppspark. Vänligen respektera tillfällig skyltning samt instruktioner från personalen på plats.