Härnösands Kretsloppspark dagen efter branden

Släckningsinsatsen är avklarad. Nu vidtar rivnings- och städningsarbete av den helt utbrända lokalen vid Härnösands Kretsloppspark. Anläggningen kommer att börja med vara helt stängd även tisdag och onsdag 11-12 november. Älands återvinningsanläggning har tillfälligt förlängda öppettider dessa dagar.

Härnösands Kretsloppspark har eldhärjats, men det finns delar som är helt intakta, främst själva återvinningscentralen där avfallslämnande från kunderna normalt sker.


- En väldigt tråkig händelse, men nu är det fullt fokus på återuppbyggnad samt att starta igång verksamheten igen, förvisso under provisoriska former inledningsvis samt under en övergångsperiod, säger Ingemar Forzelius VD på HEMAB.


Kunder med behov av att slänga avfall är hänvisade till Älands återvinningsanläggning där nu öppettiderna tillfälligt förlängs i avvaktan på att Härnösands Kretsloppspark förhoppningsvis kan öppna igen någon gång senare i veckan.


- Vi förlänger öppethållandet i Äland till klockan 18 på vardagar med start idag säger Joakim Nordqvist, affärsområdeschef Återvinning på HEMAB. Det ger kunder med behov av att snabbt bli av med avfall en viss ökad service under rådande omständigheter.


Det finns praktiska saker som ska ordnas innan ett öppnande av Härnösands Kretsloppspark kan ske igen.


- Vi har fortfarande ambitionen att öppna igen i slutet av veckan, säger Forzelius. Nya kläder och utrustning är beställda till all personal, nya tillfälliga omklädningsrum och personalutrymmen inrymda i baracker som ska anslutas till el- och vattennät är beställda och ska komma på plats under torsdagen.


- Röjningsarbetet kommer att ta utrymme i anspråk och beroende på hur snabbt försäkringsbolaget kan handla upp dessa tjänster så kommer det eventuellt att påverka tiden för hur länge vi behöver hålla stängt. Vår förhoppning är att detta kan ske skyndsamt så att säkrade infartsvägar snabbt kan upprättas förbi den eldhärjade byggnaden på området, avslutar Forzelius.


Orsaken till branden är ännu inte fastställd och kommer kanske aldrig att bli exakt klargjord. Alltjämt finns det från Polisens och Räddningstjänstens sida ingen misstanke om brott.