Härnösands får sitt första elverk – en tillbakablick

Året var 1885 och då uppläts Sveriges första kommunala elverk för att producera elektricitet. Elektriciteten var tänkt att driva gatubelysningen i Härnösand vilket då gjorde Härnösand en av de första städerna i Europa med elektrisk belysning.

Satsningen på gatubelysning med el och den första vattenledningen från som uppfördes 1883 var startskottet för utbyggnandet av den kommunägda infrastruktur som senare skulle bli 'Härnösands Energi och Miljö.'

I Sundsvalls tidning den 5/5 1888 kunde man läsa en artikel om den spännande satsningen i Härnösand.

Tredje årets erfarenhet af
Thomson-Houstons elektriska
belysningssystem i Hernösand.
Den med 1 maj
afslutade belysnings-
perioden, som började
den 18 augusti
förlidet år, har visat samma
tillfreds-
ställande
resultat som de 2
föregående årens.”
–Sundsvalls Tidning 5/5 1888

Verket var placerat vid Gådeån i den gamla spikfabriken och elektriciteten producerades med en dynamo som nyttjade Gådeåns flöde för att till en början driva 25 stycken båglampor, jämfört med idag då Härnösand upplyst med mer än 4900 belysningspunkter.

Trots svåra väderförhållanden och en kall vinter och ovanpå detta flera försök till sabotage av anläggningen så fungerade systemet fortfarande utan avbrott. Elverket var också billigare än vad man tidigare trott, året 1888 så uppgick driftkostnaden för löner och materiell till 3 375 kronor vilket i dag motsvarar ungefär 201 000 kronor

Illvilliga individer hafva gjort sina
försök med att dels korsa elektriska
ledningstråden och dels afstänga vattnet till
motorverket; att de icke lyckats »stoppa»
belysningen, är ej enbart deras fel. Den svåra
vintern med sina följder vid
dynamostationen, såväl i fråga om is och frost utom som
inom dynamohuset, har gjort sitt värsta att
pröfva såväl den nya turbinen… Dynamomaskinen
med apparater och lampor hafva till dato
ej behöft ringaste reparation, ej ens för ett
öre.”
Sundsvalls Tidning 5/5 1888

Tack vare det omfattande projektet runeberg.org så har hela årgången 1888 av Sundsvalls Tidning blivit inskannad, en riktig skattkammare för den som är intresserad av hur det livet kunde såg ut 130 år sedan. Via länken nedan kan du läsa artikeln om elbelysning i Härnösand i sin helhet.

Länkar:

Numret med artikeln om elverket Länk till annan webbplats.
Samtliga nummer av Sundsvalls Tidning årgång 1888 Länk till annan webbplats.

Fr. Tekniska Museets bildarkiv

Fr. Tekniska Museets bildarkiv