Härnösands energipark invigd

Europas första solkraftverk för el och fjärrvärme är nu i drift. Solkraftverket är en av tre energiproducerande anläggningar i Härnösands energipark.
Nu får alla Härnösands fjärrvärmekunder en del av sin energi från solen.

Med pompa och ståt invigdes Härnösands energipark måndag 13 juni av Härnösands kommunalråd Fred Nilsson. Drygt 60 särskilt inbjudna gäster närvarade, bland dem även internationella gäster. Invigningen bevakades av lokala media i form av tv, radio och dagstidning.

HÄRNÖSANDS ENERGIPARK:

  • Är en plats där småskaliga ännu inte fullt konkurrenskraftiga anläggningar för el- och värmeproduktion kan byggas, testas och få avsättning för sin energi.
  • Är även en visningsplats för teknik, samt en inspirerande mötesplats för samarbeten mellan intressenter, exempelvis lokalt och regionalt näringsliv, grundskola, universitet, forskare, Technichus och bostadsrättsföreningar.
  • Är unik genom det faktum att anslutnings- och avsättningsmöjligheter finns för båda energislagen el och värme, där värmen blir till fjärrvärme.

Kommunalråd Fred Nilsson förrättar invigningen flankerad av vd HEMAB Ingemar Forzelius till vänster och ordförande HEMAB Ingvar Viklund till höger.

Panoramavy över Härnösands energipark. Minivindkraftverk, solkraftverk med 20 enheter för el och värmeproduktion samt i bakgrunden solföljande solceller.

Vd Härnösand Energi & Miljö AB Ingemar Forzelius berättar för besökarna vad Härnösands energipark är.

En nyinköpt elcykel visades upp. Den finns bokningsbar som färdmedel för de anställda via det interna intranätet.

Lokalproducerat tilltugg. Synnöve Häggdin från Häggby gård och Jessica Häggqvist från Tigers bageri i Näs stod för serveringen med god hjälp av två tjejer från restaurangskolan.

Eva Goes med flera invigningsminglar i HEMAB-tältet.

Efter ett långvarigt högtryck var det dags för busväder under invigningsdagen. Andreas Einarsson och Anders Gäfvert i samspråk.

Deltagare vid invigningen studerar installationerna inne i det angränsande teknikhuset.

Jasbir Singh och Dhruv Kaura från Indien var intresserade av tekniken och medbjudna denna dag av Absolicon.

Forskningsingenjör Olle Olsson från Absolicon berättar för Hans-Erik, Bengt, Göran och Alf om deras installation, vilken är unik genom det faktum att den producerar solel samtidigt med värme som blir fjärrvärme. Beräknad energiproduktion är cirka 70 000 kWh per år.

Foto, Anders Eliasson