Härnösandsborna värmer sig själva

Ris och sly som Härnösandsborna bidrar med från sina trädgårdar till Kraftvärmeverket värmer cirka 450 villor per år.

Under året kommer det in en avsevärd mängd ris och sly. Under 2018 har HEMAB också kört en kampanj med kostnadsfri hämtning av ris och sly från privata fastighetsägare. Det som samlas in blir till flis som sedan används i Härnösands kraftvärmeverk för att producera el och värme.

- Vi på Hemab jobbar ständigt med att bli mer hållbara. Det här är ett led i det. Gensvaret har varit stort och Härnösandsbornas bidrag har utgjort en betydande del produktionen av el och värme, säger Adam Johansson, bränsleansvarig på Härnösand energi och miljö AB.

Totalt har ris och sly som samlats in under året bidragit med 10 GWh. Vilket motsvarar uppvämningen av 450 villor.

- Vi vill ge en eloge till Härnösandsborna som förstår värdet av att vi använder resurser i ett lokalt kretslopp, säger en glad Adam Johansson.