Härnösandsbornas bidrag värmer 152 villor

Under årets sju första månader har Härnösandsborna bidragit med ris och sly till fjärrvärme- och elproduktionen i Härnösand motsvarande 152 villors årsförbrukning (uppvärmning). 

— Det är en imponerande mängd som nu gör stor nytta, säger Kenneth Edholm, driftingenjör på HEMAB.
 
Dels erbjuder vi en särskild upplagsyta där privatpersoner kan lämna ris, sly, trädgrenar och avverkningsrester, dels erbjuder vi hämtning av större mängder (cirka 20 m3). Beställning av hämtning görs enkelt via ett webbformulär.  

— Tänk på att vi kommer med en stor lastbil med kran, uppmanar Bo Strindin, chaufför. Underlätta för oss genom att samla materialet på en plats som är lättillgänglig, alltså inte under träd eller ledningar, då kommer vi inte åt. Samla det heller inte på ömtåliga gräsmattor.

 

Insamling januari - juli

¤ Material motsvarande 1450 MWh har lämnats till Kraftvärmeverket.
¤ Material motsvarande 1600 MWh har hämtats av vår egen lastbil.
¤ Det motsvarar totalt cirka 152 villors årsförbrukning (uppvärmning).

Bosse Strindin från HEMAB hämtar ris och sly hos en privatperson.

Bosse Strindin från HEMAB hämtar ris och sly hos en privatperson.

Karta över Kraftvärmeverket och upplagsytan.

Karta över Kraftvärmeverket och upplagsytan.

Kenneth Edholm blickar ut över de stora mängder ris och sly som Härnösandsborna lämnat bakom Kraftvärmeverket i Murbergsviken.

Kenneth Edholm blickar ut över de stora mängder ris och sly som Härnösandsborna lämnat bakom Kraftvärmeverket i Murbergsviken.

Flisning av ris och sly pågår.

Flisning av ris och sly pågår.