Härnösand fortsätter att ligga i topp när det gäller sortering av avfall

Statistik från FTI (Förpacknings och Tidningsinsamling) och Avfall Sverige för föregående år visar att Härnösands kommun fortfarande är bland landets bästa kommuner på att sortera sitt avfall. En av de avgörande förklaringarna är flerfackskärlen. 

FTIs statistik för 2016 visar att Härnösands kommun ligger bra till när det gäller hur mycket förpackningar och tidningar som lämnats av hushåll i FTIs återvinningsstationer och även i den fastighetsnära insamling där det finns ett samarbete med FTI. Härnösands kommun är klart bäst i länet på att sortera och ligger mellan plats 22 och 50 av landets totala 290 kommuner för varje enskild fraktion. Vi ligger även över landets snitt med god mariginal på samtliga fraktioner. Bäst är vi på att sortera ut pappersförpackningar.

Flerfackskärlen – en framgångsfaktor

Avfall Sverige har också utkommit med en rapport angående de plockanalyser som genomförts i 67 % av Sveriges kommuner under åren 2013-2016. Plockanalyserna visar bland annat att typen av insamlingssystem har stor betydelse för renheten i avfallet och även för mängden avfall. Några av de saker de kommit fram till är:

  • Den totala mängden matavfall och brännbart avfall är mindre vid insamling med fyrfackskärl än med separata kärl. Den enskilt viktigaste förklaringen till skillnaden är att en större mängd förpackningar och returpapper sorteras ut vid insamling med fyrfackskärl, vilket ger en mindre mängd utsorterat brännbart avfall.
  • Mängden förpackningar och returpapper i fraktionen brännbart är 40 procent lägre vid fyrfacksinsamling än vid insamling i separata kärl.
  • För villahushåll är renheten på matavfallet högst för fyrfackskärl och separata kärl (96-97 procent) och lägst för optisk sortering (92 procent). Hos lägenhetshushåll ger insamling av matavfall i separat kärl det renaste matavfallet (97 procent).
  • Vid insamling med separata kärl är renhetsgraden på matavfallet högre hos de kommuner som använder papperspåsar än hos de som använder påsar av bioplast eller annan plast.

När HEMAB valde insamlingssystem inför starten av matavfalls-insamlingen fanns även optisk sortering med olikfärgade påsar med som ett alternativ. Detta valdes dock bort då det inte ansågs vara ett tillräckligt bra alternativ, något som nu alltså bekräftas av Avfall Sveriges statistik.

- Uppgifterna från Avfall Sverige visar tydligt att HEMAB har gjort rätt val när det gäller både insamlingssystem och val av påsar, säger Iréne Hedlund, nytillträdd affärsområdeschef på Återvinningen. Flerfackskärl och papperspåsar är överlägsna när det gäller både utsorterad mängd och renhetsgrad.

Vi har även fått bekräftat från många kunder att systemet är flerfackskärl är uppskattat, även hos kunder som säger sig ha varit skeptiska till en början. Det tycker vi är mycket glädjande!

- Härnösandsborna ska ha en eloge för sitt engagemang. Utan det hade vi inte fått de här fina siffrorna. Det är väldigt positivt, säger Hedlund.

Fakta

I snitt sorterar Härnösands kommun ut följande mängder avfall per fraktion (landets genomsnittliga mängd inom parentes): glasförpackningar 26,51 kg (21,19), pappersförpackningar 20,97 kg (13,24), plastförpackningar 10,93 kg (6,38), metallförpackningar 2,36 kg (1,6), tidningar 30,06 kg (23,62).

Mindre mängd brännbart avfall - mer utsorterade förpackningar och tidningar. Flerfackskärlen är överlägsna som sorteringslösning!