Härnösand får sin första elladdstation

Inom ett par månader står Härnösands allra första elladdstation klar. Där kan el- och elhybridbilar laddas miljöanpassat och snabbt samtidigt som förare och passagerare kan flanera i Härnösand eller utföra ärenden i närbelägna butiker.

Elladdstationen i Härnösand kommer bestå av en ”snabbladdare” och två ”smartladdare”, och blir möjlig tack vare samarbete mellan HEMAB, Härnösands kommun, Coop Forum, Berners och Bilbolaget. Platsen för elladdstationen blir Coop Forum parkerings bortre del; i riktning mot rondellen Bondsjöleden/Kaptensgatan/Idrottsvägen. Stationen blir väl synlig både från E4 och från de mindre gatorna i området.


Regeringen har satt upp ett mål att det ska finnas 150 000 elbilar i Sverige år 2020. Ett av de konkreta hinder som identifierats för snabb introduktion av elbilar i större skala i Sverige är att det finns för få elladdstationer. Olika aktörer behöver därför satsa mer offensivt för att skapa förutsättningar för att elfordon ska bli ett realistiskt alternativ.


- Det krävs ett helhetstänk kring detta och vi vill definitivt bidra i utvecklingen av laddinfrastrukturen i vår region och därigenom bidra i omställningsarbetet för ett samhälle med ännu större hänsynstagande till miljön, säger Andreas Einarsson, HEMAB.


Satsningen ligger helt i linje med Energiplanen som Härnösands kommun fastslagit men bedöms även ge andra positiva effekter lokalt.


- Vi ser det här som en utvidgning av satsningarna i Härnösands Energipark, där syftet är att vara en katalysator för omställningen till förnybara energislag, säger Andreas Einarsson.


Även om det här är Härnösands första elladdstation kommer det sannolikt inom några år att finnas fler inom kommungränsen.


Regional snabb utbyggnad

Jämtkraft, Sundsvall Elnät och Mittuniversitetet genomför projektet Laddinfrastruktur för elfordon längs Green Highway – en del av framtidens smarta elnät och hållbara transporter . 24 miljoner kronor satsas, varav 7,4 miljoner kronor medfinansieras av Energimyndigheten. Totalt 11 snabbladdare och 82 smartladdningsstationer ska installeras i Västernorrland och Jämtlands län fram till maj 2015. I vårt närområde finns idag elladdstationer i centrala Sundsvall, i Birsta och vid Sundsvall Timrå Airport.


Viktig satsning i Härnösand

Satsningen som nu sker i Härnösand bidrar till att vår region blir den elladdstations-tätaste regionen i Sverige. Nettoinvesteringen för stationen i Härnösand landar på cirka 600 000 kronor. Härnösands kommun stöttar projektet med 100 000 kronor och även Bilbolaget och Berners stöttar projektet ekonomiskt. Att ladda bilen full kommer att kosta några tiotals kronor.


Smarta och snabba laddare

Snabbladdaren - kan ladda bilen på cirka 15-20 minuter från tom tank till 80 procents laddning.

Smartladdare samlingsnamn för normal- och semisnabbladdare (22kW).


Så här säger aktörerna i Härnösand om elladdstationen som nu kommer att byggas:

- Det är viktigt att infrastrukturen för alternativa bränslen utvecklas, utan infrastruktur finns inte heller någon efterfrågan. Den här satsningen kommer verkligen att bidra till utvecklingen, säger Micael Nyberg, Berners.


- Vi är mycket positiva eftersom den här satsningen ligger helt i linje med vårt arbete med hållbarhetsfrågor, det är framtiden, säger Jimmy Lidström, Coop Forum.


- För oss är det här en viktig fråga, vi förespråkar miljö och utveckling, säger Göran Sahlén, Bilbolaget.


- Äntligen tror jag att vi är nära ett språng i den här utvecklingen. Snart är det inte längre så speciellt med elbilar, utan en del av vår livsstil, säger Fred Nilsson, Härnösands kommun.


Kontaktpersoner

Har du frågor är du välkommen att ta kontakt med:

  • Andreas Einarsson, HEMAB, 070-657 75 26.
  • Micael Nyberg, Berners, 070-108 91 24
  • Göran Sahlén, Bilbolaget, 070-345 08 00.
  • Jimmy Lidström, Coop Forum Härnösand, 070-396 21 21.
  • Fred Nilsson, kommunalråd, 0611-34 80 00.


Film

En instruktionsfilm som visar hur snabbladdning går till.